Förlängd deadline till StDH

Publicerad: 2014-08-25

Känns hösten tom eller har sommaren gett nya idéer som behöver testas i ett sammanhang? STDH har totalt fyra kurser som du fortfarande kan söka! 1 september är ny deadline för en ny tvåårig master med start VT2015. Redan den 25 augusti är deadline för tre fristående kurser på halvfart: Audiowalk, Plats söker manus och Postproduktion för producenter. Masterkursen ges på engelska och kräver särskild behörighet. Tänk på att du kan få din erfarenhet validerad som ”reell kompetens” om du saknar vanlig högskolebehörighet!