Förlängd handläggning i jul

Publicerad: 2022-11-17

Syntolkning: Text på ljusblå bakgrund:

Under julen kommer handläggningstiden för samproduktionsinsatser att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan den 19 december 2022 och 9 januari 2023. 

Ansökningar som kommer in under perioden 19 december 2022-9 januari 2023 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022.