Förlängd handläggning i jul

Publicerad: 2021-12-07

Syntolkning: Text på ljusblå bakgrund:

Under juluppehållet kommer handläggningstiden för samproduktionsinsatser att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan 20 december 2021 och 10 januari 2022. 

Ansökningar som kommer in under perioden 13 december 2021 – 9 januari 2022 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 10 januari 2022.