Förlängd handläggningstid i jul

Publicerad: 2023-12-01

Syntolkning: Text på ljusblå bakgrund:

Under jul och nyår kommer handläggningstiden för samproduktionsinsatser att förlängas då ingen handläggning kommer att ske mellan den 18 december 2023 och 8 januari 2024. 

Ansökningar som kommer in under perioden 15 december 2023-7 januari 2023 kommer att registreras med handläggningsdatum från den 8 januari 2023.