Längre handläggningstid under sommaren

Publicerad: 2021-05-17

Under sommaren förlängs Film Stockholms handläggningstid för inkommande förslag till samproduktion.

Ingen handläggning sker under juli månad och eftersom handläggningstiden är sex veckor, innebär det återkoppling i augusti för projekt som är inkomna under perioden 20 maj – 24 juni. Ansökningar som kommer in under perioden 25 juni – 15 augusti kommer att registreras med handläggningsdatum den 16 augusti.