Förlängd svarstid för projektansökningar

Publicerad: 2014-06-27

På grund av det stora antalet inkomna projektansökningar i samband med den senaste deadlinen (22 juni) kan svar komma att dröja något längre de normala sex veckorna. Alla ansökningar som kommit in under våren kommer behandlas senast under juli och svar kommer att ges innan augusti.