Funderar du på att söka STHLM Debut?

Publicerad: 2013-06-11

Nu kan man ansöka till STHLM Debut omgång 2. Deadline är den 10 juni. Vi har gjort en intervju med projektansvarig från Film Stockholm/Filmbasen, Anne-Marie Söhrman Fermelin där hon ger svar på de vanligaste frågorna som kom in under förra ansökningstillfället. Vi rekommenderar att du läser intervjun, samt går igenom riktlinjerna noggrant innan du söker.Får man ansöka med både fiktion och dokumentär?– Ja, alla genrer är välkomna, men i det längre formatet. Stödet syftar till att utveckla debuterande långfilmsprojekt.Måste alla inblandade vara debutanter?– Nej, regissör eller producent skall vara långfilmsdebutant men de ska ha erfarenhet från tidigare filmproduktioner, så som kortfilmer eller liknande. Det kan vara så att man tidigare gjort kortfilm eller har regisserat exempelvis musikvideor eller för tv tidigare. Vi vill stödja filmare i vår region som kommit en bit på väg och nu vill utveckla långfilmsprojekt.Vad är det viktigaste i ansökan?– Att vi får en tydlig bild av projektet som ni ansöker med och motiverar varför just du/ni vill genomföra detta projekt.Måste det vara samma person som regisserar och skriver manus?– Nej, vi stöder projektet, så en debuterande regissör kan ansöka med någon annans manus.Måste hela produktionen spelas in i Stockholm?– Nej men filmen bör vara planerad att i huvudsak spelas in i Stockholm-Mälardalsregionen och filmarnas verksamhet bör framförallt vara förlagd till Stockholm-Mälardalsregionen.Får man ansöka med samma projekt som man sökte med i förra omgången?– Ja om man har utvecklat det vidare. Vi måste se att det hänt något från förra ansökan.Vad innebär stödet?– STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiskt projektstöd. Hur stort utvecklingsstödet är beror på hur många som antas vid varje tillfälle och vilka behov de antagna projekten har. Det praktiska stödet innebär att man får tid för projektutveckling och extra resurser i form av coaching, nätverk, branschmöten och anpassade workshops för de utvalda projekten.STHLM Debut är en satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Det är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting.Mer info hittar du under rubriken STHLM Debut under fliken ”Sök stöd” i menyn. Där finns all information om vad som ska ingå i ansökan och hur det går till. Där finns även information om de tre utvalda projekt i den första omgången av STHLM Debut under rubriken Deltagare omgång 1.För fler frågor angående ansökan, kontakta Christina Melander, 0704-842276, christina@filmbasen.se.