Glöm inte att fylla i vår teknikenkät!

Publicerad: 2015-09-25

Det har blivit dags för Filmbasen att uppdatera sin teknikpark för utlåning och självklart är vi intresserade av att veta vad ni filmare behöver för utrustning innan vi vet vad vi behöver. För att ta reda på det har vi satt ihop en enkät ni gärna får svara på. Frågorna handlar om vilken teknik och vilka redigeringsprogram du använder dig av idag, vilka du har kunskap om eller vill lära dig mer om och vilken teknik och program du skulle vilja ha möjlighet att använda genom Filmbasen.

Enkäten tar bara någon minut att besvara och finns i länken här! Det är samma enkät som gick ut via nyhetsbrevet så om du svarade då behöver du inte göra det igen. Tack för att du tar att du tar dig tid!