Gör en kortfilm om EU och vinn 10 000 euro

Publicerad: 2010-02-04

Europeiska kommissionen bjuder in både proffs och amatörer att tävla med en video på högst 3 minuter. Videon ska uttrycka en personlig vision av Europa med utgångspunkt i EU:s arkivmaterial tillsammans med nytt eller remixat material som de tävlande producerar. Vinnaren erhåller 10 000 euro och deadline för tävlingen är 15 mars. Vinnaren tillkännages under MIPTV.

Arkivmaterialet som man ska utgå från hämtas från europeiska kommissionens audiovisuella tjänst. Tjänsten har världens största samling av audiovisuellt arkivmaterial om EU:s framväxt ända sedan 1945. Det digitaliserade materialet på dess webbplats omfattar 1 300 videor, 30 000 foton och 11 000 historiska ljudfiler.

Regler och anmälan hittar du här: http://ec.europa.eu/avservices/content360/rules.cfm

Tävla om 3333 euro i European Entrepreneurship Video Award 2010

I samband med Europeiska kommissionens entreprenörsvecka utlyses en tävling där den bästa kortfilmen om entreprenörsskap vinner 3333 euro.

Gör en film som är mellan 1 och 2 minuter som handlar om någon om följande frågor: Vad handlar det om att vara en entreprenör? Vad kan uppmuntra människor att starta egna företag? På vilket sätt kan man bryta ned gamla fördomar om entreprenörsskap? Deadline för tävlingen är 9 april 2010. Läs mer här.

Lycka till!

Ulrika Nisell
Anders Wilhelmsson

MEDIA Desk Sverige
Svenska Filminstitutet
Box 27126
102 52 Stockholm
Tel: 08-665 12 05/07
mediadesk@sfi.se
www.mediadesksverige.eu