Info om stödstugor för Talent to Watch-stöd

Publicerad: 2023-06-09

Svenska Filminstitutets krisstöd Talent to Watch kan under 2023 sökas av produktionsbolag för projekt inom spelfilm, dokumentärfilm eller hybrid. Den 14 juni anordnas stödstugor för alla som är berättigade att söka stöden och vill veta mer.

Produktionsstöd till lång spelfilm eller hybrid med fiktionsfokus inom ramen för satsningen kan sökas av svensk producent som har producerat minst två väl genomförda och konstnärligt intressanta filmer (fiktion), oavsett längd. Den nya rösten/talangen ska ha mottagit minst ett stöd inom Talent to Watch-satsningen samt ännu inte långfilmsdebuterat i Sverige.

Produktionsstöd till dokumentärfilm eller hybrid med dokumentärt fokus inom ramen för satsningen kan sökas av svensk producent. Den nya rösten/talangen ska efter 1 januari 2020 ha mottagit regionalt utvecklingsstöd och/eller deltagit i ett regionalt talangprogram samt ännu inte långfilmsdebuterat i Sverige. För Stockholm kan det till exempel betyda att man tagit emot projektstöd för ett dokumentärprojekt från Filmbasen, fått en utvecklingsinsats från Film Stockholm för ett dokumentärprojekt, eller deltagit i Tempo Meet-up.

Har du frågor om du är berättigad att söka? Kontakta Film Stockholms konsulent för respektive genre/format. Se kontaktuppgifter nedan.

Om stödstugorna

Vad:
En kort presentation av stöden samt en möjlighet för er att ställa frågor om till exempel ansökningsförfarande, riktlinjer, definitioner med mera.

För vem:
Stödstugorna riktar sig till de produktionsbolag som ska söka eller funderar på att söka något av stöden.

I riktlinjerna framgår vilka villkor produktionsbolaget behöver uppfylla för att kunna söka.

Var:
Digitalt möte, du hittar länken till respektive möte nedan.

När:
Den 14 juni kl. 09:30-10.30 Talent to Watch spelfilm
Den 14 juni kl. 13:00-14.00 Talent to Watch dokumentärfilm

Inför mötet, läs noggrant igenom riktlinjerna:
Här kan ni läsa om produktionsstödet Talent to Watch spelfilm.
Här kan ni läsa om produktionsstödet Talent to Watch dokumentärfilm.

Länkar till mötena

Länk till mötet för Talent to Watch spelfilm, den 14 juni kl. 09:30-10.30:
Klicka här för att ansluta till mötet
Mötes-ID: 317 582 873 879
Lösenord: fycPqi
Ladda ned Teams | Anslut på webben

Länk till mötet för Talent to Watch dokumentärfilm, den 14 juni kl.13:00-14.00:
Klicka här för att ansluta till mötet
Mötes-ID: 372 121 411 443
Lösenord: 2bJEGd
Ladda ned Teams | Anslut på webben

Kontaktpersoner Film Stockholm

Lång spelfilm: anne-marie.sohrman-fermelin@regionstockholm.se
Kortfilm: rafael.souza@regionstockholm.se
Dokumentärfilm: ivana.lalovic@regionstockholm.se