Internationell kurs för filmarbetare

Publicerad: 2012-10-31

Production Value är en workshop för regiassistenter, lineproducers och produktionsledare som vill förbättra sina kunskaper inom projektering och finansiering. Production Value 2013 är en åtta dagar lång workshop, som tar avstamp i sex europeiska spelfilmer under utveckling. Syftet är att förstärka regiassistenters och linjeproducenters/produktionsledares kreativa samarbete med producenter och regissörer. Production Value äger rum den 12-20 januari 2013 i Sierre, Schweiz och sista anmälningsdag är den 15 november 2012. Kursen arrangeras i samarbete med FOCAL (Schweiz), Svenska Filminstitutet, Norska Filminstitutet och Österrikiska Filminstitutet med stöd av MEDIA-programmet. Läs mer