Kreativa samarbeten – workshop för unga kvinnliga filmare i Sthlms län

Publicerad: 2012-04-02

De tre senaste åren har Filmbasen genomfört workshops för att särskilt stödja unga kvinnliga filmskapare med ambition att göra den svenska filmvärlden mer jämställd. I år är den guldbaggebelönade regissören Lisa Aschan processledare i en workshop som utgår från de kreativa samarbetena i en filmproduktion mellan regissör, manusförfattare, producent, filmfotograf och ljuddesigner.Gästföreläsare i workshopen är flera av kreatörerna bakom Lisa Aschans kritikerrosade och flerfaldigt guldbaggebelönade regidebut APFLICKORNA: bl.a. filmfotografen Linda Wassberg och ljudläggaren Andreas Franck. Dessutom gästas workshopen av Anna-Maria Kantarius, (som producerat Ester Martin Bergsmarks långfilm POJKTANTEN samt Lisa Aschans nya långfilm FÖRVARET).Workshopen vänder sig till kvinnliga filmare upp till 26 år i Stockholms län. Den kan med fördel sökas av kreativa konstellationer bestående av t.ex. regissörer, fotografer, ljuddesigner och producent men det går också bra att söka som enskild kreatör. Det ska dock helst finnas ett projekt som deltagaren/deltagarna vill utveckla under kursens gång.Workshopen arrangeras på Filmbasen i Botkyrka med stöd av Svenska Filminstitutet och hålls vid sex tillfällen under våren. Kurserna hålls dagtid mellan 9-17. Den startar den 14 april och pågår fram till 1 juni.
Dag 1: Intro, 14 aprilPresentation av deltagarna och projekten inför gruppen. Deltagarna berättar om historien, stil, genre och struktur. Efter presentationen följer individuella samtal.Dag 2: Regiövning, 26 aprilÖvning där alla deltagare regisserar samma scen. Eleverna är regissörer men agerar också skådespelare i de andras scener. Genom att stå på bägge sidor i en personregisituation får eleverna bättre insikt i arbetet med skådespelarna.Dag 3: Samarbete med producent & fotograf, 27 aprilTillsammans med producent Anna-Maria Kantarius diskuterar vi hur man bygger ett bra samarbete mellan regissören och producenten. Hur man skriver ansökningar och presenterar sitt projekt för finansiärer och andra intressenter.Den andra halvan av dagen talar vi med filmfotografen till APFLICKORNA: Linda Wassberg om samarbete mellan regissör och fotograf. Hur utvecklar man ett visuellt koncept? Hur omvandlar man ord till bild? Förberedelser inför inspelningen. Storyboard, dogmer och visuellt koncept.Dag 4: Samarbete med ljuddesigner, 11 majTillsammans med ljudteknikern Andreas Franck (APFLICKORNA. MAN TÄNKER SITT, APAN) diskuterar vi hur man bygger att bra samarbetet mellan regissör och ljuddesigner. Vi talar om hur man redan på manusstadiet integrerar ljudelement i texten. Vad är viktigt att tänka på under inspelningen? Hur vidareutvecklar du din films rytmiska och audiella språk?Dag 5: Regiövning med egna scener, 31 majDeltagarna väljer själva en scen ur sitt manus och regisserar den inför de andra deltagarna. Deltagarna agerar skådespelare åt varandra. Varje övning avslutas med en kort utvärdering.Dag 6: Manusgenomgång, 1 juniDeltagarna och handledaren diskuterar manusets kärna och hur de kan utveckla det vidare. Målet är att eleverna skall kunna formulera essensen av manuset för skådespelare, eventuella finansiärer och de andra i teamet. En uppföljning på samtalet under introt. För ansökan till workshopen så maila ett CV, ett personligt brev och en projektbeskrivning av en film som du/ni vill utveckla: maila senast den 4 april till workshop@filmbasen.se. Om du har frågor angående workshopen maila Joakim Blendulf, projektledare på Filmbasen: joakim@filmbasen.se.