Mentor- och kursprogram för kvinnliga producenter

Publicerad: 2012-01-20

Nu finns möjligheten att delta i ett spännande mentor- och kursprogram som startar 21 februari 2012 och löper till november. Syftet är att stärka producenter i entreprenörskap, ledarskap och bygga nätverk. Initiativtagare är Filmregion Stockholm Mälardalen. Sök senast 1 februari!Kriterier för att söka som adept: – du är kvinna – du är på gång att producera din första eller andra långfilm (drama eller dokumentär) – du har gått STDH, Filmhögskolan i Göteborg eller motsvarande internationell utbildning – du är verksam i Stockholms län. När? – ansökan vill vi ha senast 1 februari – mentorprogrammet pågår från 21 februari till 27 november 2012 Pris – 2.000 kr + moms (egentlig kostnad per adept är 20.000 kr)Din ansökan skall innehålla: – CV med 2 referenser – kort info om den produktion du arbetar med nu – max en A4 som beskriver dina mål med att delta i programmet, vad du vill bidra med, vad du vill utveckla och vad du vill ha din mentor till. Mejla din ansökan till beata.mannheimer@frsm.se senast 1 februari. Har du frågor kontakta Beata Mannheimer på Filmregion Stockholm-Mälardalen på 0767 – 961440 eller via mejl.Program:• 21 februari, kl. 9.00 – 15.00 Uppstartsträff• 5 mars, kl. 9.00 – 13.00 Kurstillfälle 1• 8 maj, kl. 9.00 – 15.00 Mitträff• 11 september, kl. 9.00 – 16.00 Kurstillfälle 2• 2 oktober, kl. 9.00 – 15.00 Avrundningsträff• 27 november, kl. 9.00-16.00 Kurstillfälle 3• 27 november, kl. 19.00-21.00 Avslutningsmingel Datum samt tider för träffar kan komma att ändras.Viss justering av innehåll kan göras utifrån adepters och mentorers önskemål. Detaljerat program och mer info inför ansökan hittas på www.frsm.se