Minnesord Jon Fjeldstad

Publicerad: 2014-07-25

Filmbasen och Fanzingo har förlorat en kär medarbetare och vän, Jon Fjeldstad. Jon började arbeta på Fanzingo 2006 och var med de första åren i uppstarten av Filmbasen. Med sig in i vår verksamhet tog han sin enorma passion för film. Jon hade, i många år, varit en mycket uppskattad filmarbetare inom den svenska filmbranschen. Han var ofta anlitad som inspelningsledare, men hade också andra funktioner i produktioner. Det var dessa erfarenheter som gjorde att han i detalj visste hur bra film skapas från början till slut och denna kunskap förmedlade han nu vidare till unga filmare inom ramen för Fanzingo och Filmbasen.Jon älskade en bra berättelse och det var just dessa han letade efter. Han älskade att prata om filmidéer, nya och gamla manus och karaktärer. Hans passion och kunskap fick oss att få en känsla av att han navigerade genom sitt liv med hjälp av filmen som referens. I våra kollegiala samtal fanns det alltid en referens till en film eller någon bra serie han sett på TV.När Film Stockholm tillsammans med Fanzingo skulle starta verksamheten Filmbasen 2008 var Jon en naturlig del av teamet. I verksamheten hade Jon ansvaret för stödet till de yngre filmarna upp till 20 år och han var bland dem en mycket uppskattad coach och bollplank.Fredagen den 4:e juli 2014 gick Jon Fjeldstad ur tiden, 41 år gammal. I många år kämpade han mot en hjärntumör och genomgick flera svåra behandlingar. Sjukdom och biverkningar till trots förlorade Jon aldrig hoppet och vi som befann oss i hans närhet förundrades över hans osvikliga mod och ständiga vilja att komma tillbaka.Han lämnar ett stort tomrum efter sig och vi kommer att sakna hans energi, glädje och värme ibland oss. För oss, kollegorna på Fanzingo och Filmbasen, kommer han alltid leva vidare.Ett sätt att fortsätta att minnas honom och hans gärning för unga filmare i Stockholm är att Fanzingo och Filmbasen nu – tillsammans med Botkyrka kommun och Subtopia – instiftar ett stipendium i hans namn. En ung filmare kommer varje år få “Jon Fjeldstad stipendiet” till hans ära. Vår förhoppning är att hans passion för ung film på detta sätt kommer att leva vidare och inspirera också framtida generationers unga filmskapare. Vännerna och kollegorna på Filmbasen och Fanzingo p.s. Jon Fjeldstads begravning äger rum den 31 juli kl 10.30 i Lidingö kyrka.