Nu är vi 900 medlemmar!

Publicerad: 2010-09-02

Sedan filmbasen.se startades den 15 februari 2009 har aktiviteten på hemsidan stadigt ökat och nu har vi fått vår 900:e medlem! Avsikten med att starta filmbasen.se var att skapa en plattform för unga filmare i Stockholms län där kontakter kan knytas, tips utbytas och olika kompetenser hitta varandra.Vi ser nu detta hända och genom de nya kontakter som uppstår, förverkligas också många spännande filmprojekt. Antalet ansökningar har fördubblats sedan filmbasen.se startades och numera sker hela ansökningsprocessen genom hemsidan. Vi har det senaste åren fått förfrågningar från både både svenska och utländska organisationer som är nyfikna på att använda vårt koncept.Filmbasens aktivitet speglar Stockholms unga filmboom, branschen frodas och har en spännande dynamik genom många kreativa krafter. Till hösten fortsätter vi att utveckla verksamheten, både hemsidan, våra kurskoncept och samarbeten med intressanta organisationer. Bland annat kommer vi att erbjuda Back to Base med SVT:s och SFI:s kortfilmskonsulenter, workshops inom den nya DSLR-tekniken och vi har också inlett ett antal lovande samarbeten för att kunna erbjuda Filmbasens medlemmar ett utbud av rabatter, inbjudningar och annat spännande.Sprid gärna information om Filmbasen till dina vänner och bekanta. Ju fler vi blir, desto mer kan vi hjälpa och inspirera varandra. Kanske når vi 1000 innan årsskiftet?