Nu kommer NOOMARATON till Stockholm

Publicerad: 2012-08-20

I år är det NOOMARATON-premiär för Stockholm. NOOMARATON är en filmtävling på tid. Deltagande lag har 24 timmar på sig att göra en max 5 minuter lång film utifrån givna förutsättningar som offentliggörs vid starten, lördag 1 september kl 09.00. Du får årets förutsättningar via mail. Förutsättningarna presenteras även på www.noomaraton.se. INLÄMNING: Söndag 2 september kl 09.00.Förutsättningarna är hemliga fram till starten för att ge alla deltagande lag samma utgångsläge för filmskapandet. Senast kl 09.00 söndagmorgon, 24 timmar efter startskottet, ska den färdiga filmen vara inlämnad till tävlingsledningen i den region där filmlaget tävlar. Färdig film får vara max 5 minuter.

Ett filmlag består av 1-4 personer. Varje lag får ta hjälp av skådespelare och statister men filmning och allt som hör till filmarbetet görs av medlemmarna i laget. Filmen får skapas med valfri teknik och all genrer är välkomna.

Inlämnade bidrag lämnas av den regionala tävlingsledningen till en regional jury som utser två filmer som kvalificeras till riksfinalen. Vid riksfinalen utser riks-juryn en nationell vinnarfilm. Läs mer

Anmälan stänger fredag 31 augusti kl 12.00. Du anmäler dig enkelt genom att skicka ett mejl med lagnamn samt alla lagmedlemmars namn, telefon och e-post till: rafael.franco@filmstockholm.sll.se.