Ny deadline för projektansökningar

Publicerad: 2011-10-05

Nästa deadline för att söka produktionsstöd från Film Stockholm/Filmbasen är 4 november med behandling senast 9 december. Detta kommer också vara årets sista deadline. Anledning till det flyttade datumet, samt att antalet omgångar ändras från tre till två, är den stora ökningen av antalet ansökningar till Filmbasen, med medföljande administrativ belastning för personal.
Under hösten kommer en del förändringar ske i Filmbasens ansökningssystem. Bland annat kommer löpande ansökningssystem för teknikstödet, samt ett system med roterande externa konsulenter för produktionsstödet införas. Information kring detta publiceras i november.

Läs mer om hur du söker stöd från Film Stockholm/Filmbasen.