Ny dokumentärlinje i samarbete med Filmbasen

Publicerad: 2013-09-07

Brunnsviks folkhögskola lanserar i samverkan med Filmbasen och Föreningen Albys folkhögskola ett projektår i dokumentärfilm inriktad på deltagarens personliga och konstnärliga utveckling samt projektets väg mot färdig film. Utbildningen sker i nära kontakt med dokumentärfilmsbranschen och undervisningen hålls i Subtopiaområdet i Alby, Botkyrka.Utbildningen tar utgångspunkt i deltagarens egna behov, men innehåller också moment av samarbeten och teamwork. Syftet är att varje deltagare ska hitta ett eget förhållningssätt och egna metoder i sitt arbete och utveckla sin professionalism. Utbildningen fokuserar också på den egna berättarförmågan och den personliga stilen. Utbildningen består av fyra delar: 1. Gruppundervisning med samtal, grupparbete och övningar samt gästföreläsningar. 2. Självständigt arbete
3. Individuell handledning
4. Utflykt och studiebesök
Projektåret i dokumentärfilm hålls under ledning av Mette Aakerholm Gardell, filmregissör, dramaturg och personlig handledare. Ansökan ska innehålla en kort projektbeskrivning (max 1 A4-sida) samt en personlig motivering varför den sökande vill gå utbildningen. Grundläggande kunskaper inom filmmakande samt tillgång till egen utrustning krävs (lån av utrustning kan ske under vissa perioder.) Om du har frågor om kursupplägg etc, ta kontakt med kursledaren Mette Aakerholm Gardell 0727-45 74 14. Deadline för ansökan är måndagen den 9 september och ansökan mejlas till: info@brunnsvik.se Skriv ”Ansökan projektår Dokumentärfilm” i ämnesraden. Brunnsviks Folkhögskola har sin huvudverksamhet i Borlänge, filial i Sollentuna och verksamhet i Botkyrka.