Nytt FIlmavtal, nya konsulenter och nya stöd

Publicerad: 2013-02-04

Inför en stor publik på Göteborgs filmfestival presenterade filminstitutet nya filmavtalet, sina nya konsulenter och nya filmstöd. Till dig som inte var på plats kommer här en kort resumé:Först ut för presentation var det redan omskrivna och omdebatterade filmavtalet som ska gälla för tre år. Avtalet reglerar hur svensk film finansieras, vilka kriterier som gäller och hur pengarna ska fördelas. Ett av målen är att varje svensk ska ha sett minst en film på bio per år. 2012 var faktiskt det bästa svenska bioåret slutet av 1980-talet, och besöken har ökat både för svensk och utländsk film. Svensk dokumentärfilm går som bekant mycket bra både i Sverige och på stora utländska festivaler, men dokumentärfilmsbranschen är gravt underfinansierad. Det nya avtalet ger mindre pengar till lång fiktion, och en rejäl ökning till dokumentär. Det kommer ett nytt utvecklingsstöd för dramaserier och ett redan hårt kritiserat automatstöd som dock fortfarande ska fortfarande beslutas av regeringen. Automatstödet gäller filmer som har minst 14 miljoner i budget. Uppfyller de ytterligare en rad kriterier, bland annat att ha nått en stor publik, kan ett tillskott i form av automatstöd på max sex miljoner ges. Läs mer: http://www.sfi.se/sv/varastod/Produktionsstod/Marknadsstod/Det nya avtalet är teknikneutralt vilket innebär att det inte är ett krav att en film går upp på bio eller i tv. Det är också en skärpt formulering kring jämställdhetsmålen där det uttryckligen står att stöden ska fördelas lika till män och kvinnor.
Hur ser det ut med jämställdheten då? Anna Serner lanserade ju ett program för att göra svensk films jämställd, under buller och bång i somras i , men annonserat som ett seminarium om reklam – för att det troddes locka en större publik. Kvinnor utgjorde 2012 fortfarande bara 32 % av regissörerna till svensk långfilmsfiktion (för manus 38 och producent 39). Fokus under kommande tre åren att råda bot på detta. Filminstitutet lanserar bland annat ett mentorprogram: Movimento, där fem etablerade långfilmsregissörer ska bygga nätverk och identifiera hindrande strukturer tillsammans med tio kvinnliga regissörer som efter debutfilm vill etablera sig tydligare. Ls mer: http://www.sfi.se/sv/varastod/Moviement/Tre personer var inbjudna att kommentera avtalet: Christina Olofsson, från Sveriges FIlmregissörer samt Marta Dauliute och Hanna Högstedt från oberoende filmares förbund OFF.-Det nya avtalet innehåller bra ord och ambitiösa mål. Men vad händer om de inte uppfylls? frågade Christina Olofsson, och fortsatte:
-Det bästa med avtalet är att det är kort. Om bara 18 mån ska nya förhandlingar inledas för avtalet som ska till när detta går ut om tre år. Vi måste börja prata om vilken typ av avtal filmen behöver. Där är till exempel distributionen en jätteviktig fråga, hur ska våra filmer nå ut, och nå ut i hela landet. -Vi måste fortsätta prata om vad som är viktigt, inte vänta till 2016, instämde Hanna Högstedt från OFF.
-Vi kommer att fokusera på demokrati och mångfald. Hälften av pengarna kommer faktiskt från skattepengar.I avtalet nämns kvalitet, mångfald och jämställdhet som fokusområden och vägen till att göra svensk film ledande i Europa.-Innehåll och kvalitet, det är där vi bör börja, sa Marta Dauliute, och frågade:
-Hur hänger det ihop med det i avtalet formulerade kravet på att man måste vara etablerad producent för att få produktionsstöd för lång spelfilm, tror vi verkligen att det är de etablerade producenterna som kommer att stå för förnyelse, mångfald och kvalitet?OFF har anmält avtalet till eu-kommissionen för att de anser att det diskriminerar konstnärer och filmare som arbetar mer småskaligt, enligt OFF ofta just de som står för kvalitet, mångfald och att spegla hela samhället.
Efter lunch tog Filminstitutets nya konsulenter plats på scen och det är en hel rad som nyligen trätt in i en ny roll:Andreas Fock, ny kortfilmskonsulent, som vi skrivit om tidigare har bara jobbat i två veckor och men är igång med att läsa ansökningar och manus. Han har tidigare arbetat i Schweiz och på SFI:s utlandsavdelning med lansering av svensk film utanför Sverige.Magdalena Jangard tillträdde som långfilmskonsulent den 1 oktober och berättade attt hon hittills gett många utvecklingsstöd till debutanter och nya konstellationer. Hon tipsade om att redan nu börja kika på Stockholms Filmfestivals långfilmsstipendium och efterlyste fler bra barnfilmsprojekt, inte minst för att barnfilmspubliken står för en stor del av de årliga svenska biobesöken.Cecilia Lidin har nu suttit halva fyrårsperioden som konsulent. Hennes budget ökar med nya filmavtalet från 14 till 22 miljoner kronor (baserat på 2012 års biointäkter) och fokus ligger på att ge större stöd, inte dubbla antalet projekt. Det har varit en debatt om att det inte längre går att söka pengar från långfilmskonsulenterna för dokumentär, vilket tidigare kunde vara ett alternativ för vissa större dokumentärproduktioner men Cecilia påminde om att Andreas Fock också kan ge stöd till dokumentärfilm upp till 58 minuter, så det finns fortfarande i alla fall flera personer att söka hos.Linus Thorell, tidigare barnfilmskonsulent, blir SFI: s andra konsulent för långfilm men underströk att han kommer fortsätta att arbeta för bra barnfilm eftersom barnfilmen numera finansieras av långfilmskonsulenterna.Andra Lasmanis, känd av många som kortfilmskonsulent som bl a besökt Filmbasen och Uppsala talangdagar, tillträder en ny tjänst som ”förnyelsekonsulent” för en utveckling av novellfilmssatsningen som sker i samarbete med SVT och nationella produktionscentra under de kommande tre åren.
-Det ska bli en inspirationskick för både bransch och publik, sa Andra, som efterfrågade nya berättelser (fiktion) från hela landet, och påminde om att det inte finns någon åldersgräns för stt söka.
Även etablerade regissörer som vill testa nya arbetssätt, samarbeten eller historier efterfrågad och filmerna kommer att tv-sändas sommartid. Formaten är 30/45/60 minuter, alltså fler alternativ än novellfilmerna som var begränsade till 30 min. Mer information om satsningen kommer till påsk.Suzanne Glansborg som jobbat i fyra år som långfilmskonsulent blir nu konsulent för ett nytt dramastöd, ett renodlat utvecklingsstöd med fyra deadlines om året. Man kan få upp till 150 000 för att utveckla en idé, redan innan man inleder samarbete med en producent och maximalt går det att få stöd på 3.5 miljoner kronor. Första deadline är redan den 8/2 och projekt måste omfatta minst 3×44 min. Det är fyra deadlines 2013. Läs mer: http://www.sfi.se/sv/varastod/Produktionsstod/Stod-till-dramaserier/Efter presentationen följde en diskussion om huruvida konsulentsystemet verkligen är att föredra jämfört med t ex att ha referensgrupper, jurys eller andra system. Ett annat hett diskussionsämne var det nya automatstödet som gynnar den mest kommersiella filmen. Enligt Anna Serner, Filminstitutets vd, motverkar automatstödet det aktiva arbetet för en jämställd film eftersom bara marknadsmässiga kriterier ska uppfyllas, inte t ex jämn könsfördelning på nyckelpositioner.Läs mer om de nya stöden på: http://www.sfi.se/sv/Nyheter/Nyheter-om-svensk-film/Moviement-och-andra-nyheter-fran-Filminstitutets-dag-pa-GIFF/Mer läsning:
Anna Serner kritisk till automatstödet
http://www.dn.se/kultur-noje/film-tv/filminstitutets-vd-kritisk-till-regel-i-filmavtaletOFF anmäler filmavtalet
http://off.se/?page_id=56&post_id=4825