Nytt nätverk för hållbara samproduktioner

Publicerad: 2021-04-30

Viggskläppen, Stockholms skärgård. Foto: Henrik Trygg/Visit Stockholm
Viggskläppen, Stockholms skärgård. Foto: Henrik Trygg/Visit Stockholm

Film på Gotlands och Film Stockholms filmkommissioner startar upp ett nätverk i norra Europa för klimatmässigt hållbara samproduktioner. Projektet har finansiering från Nordisk kulturkontakt för att under ett år arbeta med att etablera det nya nätverket. Syftet med nätverket är att gemensamt verka för att minska filmproduktionens klimatavtryck.

– Filmproduktion sker ofta över nationsgränser och med stora utsläpp som följd, säger Film Stockholms filmkommissionär Daniel Chilla. För att göra filmproduktion mer miljömässigt hållbar krävs internationellt samarbete och det måste ske nu. Den globala klimatkrisen angår oss alla.

Kontaktperson för nätverket hos Film Stockholm är Daniel Chilla, e-post: daniel.chilla@sll.se