Pitcha din idé till småbarnsdrama för SVT:s Barnkanalen på BUFF

Publicerad: 2016-01-28

För tredje året i rad kan du som är en ”ny manustalang” nu ansöka till en nationell pitch av tv-dramaserie till SVT:s Barnkanalen under BUFF.Du som söker har troligtvis gått en manusutbildning, gjort/skrivit manus till ett antal kortfilmer eller gått filmutbildning. Du har ett genuint intresse för att skriva dramaserier för barn som målgrupp. Du ansöker med en idé och de sex bästa förslagen väljs ut till pitchen den 17 mars i Malmö. Där utses ett bidrag vars upphovsperson får möjlighet att utveckla sin idé vidare i samarbete med SVT Barn & Ungdom, vilket innebär träff med dramaturg samt uppdrag att skriva manus till en episod samt synopsis till övriga nio avsnitt. RIKTLINJER — ”En liten historia”
Idéerna ska passa under dramaslotten ”En liten historia” i formatet 10 episoder × 5 minuter. Målgruppen är barn i åldern 4-5 år och huvudkaraktärerna ska vara samma ålder. Historien ska utspela sig i Sverige idag (inte epok/retro, inte animation). Serien ska vara varm, inkluderande, busig, rolig, lekfull med riktiga känslor och riktiga karaktärer. Tematik och innehåll ska vara relevant och angeläget för målgruppen. Serien ska ha avslutade avsnitt och ska inte innehålla en lång båge som sträcker sig från episod 1-10. Alla avsnitt ska dock ha samma grund i sammanhang och karaktärer, men man ska kunna se varje avsnitt för sig. Därför måste varje episods historia vara fristående och börja och sluta inom samma avsnitt. Om du vill titta på två exempel på småbarnsserier (Hanna & Rally samt Regnbågsfamiljen) mejla: anna.sommansson@svt.se för att få ett lösenord.ANSÖKAN
Ansökan görs genom att maila in EN pdf-fil bestående av max två sidor döpt till projektets titel senast den 15:e februari 2016. På den första A4-sidan ska du presenterar dig själv, din erfarenhet/utbildning och din idé. Vill du även bifoga bildmaterial kan du göra det på sida två. Ansökan består således av:
Personligt brev (en halv sida) — beskriv dig själv som manusförfattare samt dina tidigare erfarenheter/utbildningar.
Projektbeskrivning (andra halvan av sidan) — ska innehålla titel på projektet, samt en beskrivning av seriens handling, karaktärer och grundpremiss.
Bildmaterial (en sida) – bilder som kan hjälpa till att förklara seriens visuella stil, känsla etc . valfritt.
Sex projekt väljs ut till en öppen pitch som äger rum under BUFF Filmfestival, torsdagen den 17 mars 2016 på biograf Panora i Malmö. Ansökan skickas via e-post till daniel@buff.se senast 15:e februari 2016. Läs mer om pitchen på BUFFs hemsida.