Pure Fiction, ett talangprogram för kvinnor som siktar på att debutera inom fiktion

Publicerad: 2013-01-24

Film Stockholm/ Filmbasen och Film i Skåne/ BoostHbg utlyser härmed talangprogrammet Pure Fiction, ett talangprogram för kvinnor som siktar på att debutera med längre eller nya format inom fiktion. Programmet sträcker sig över drygt ett år och syftar till att erbjuda ett sammanhang med fokus på den kreativa processen, och stor möjlighet för både personlig utveckling och utveckling av projekt.-Det ska bli väldigt roligt att samarbeta med Skåne i denna nya satsning för att stärka återväxten och jämställdheten i svensk film. Vi har många erfarenheter från tidigare framgångsrika satsningar i respektive regioner som vi nu tar vidare in i Pure Fiction. Nu vässar vi våra verktyg tillsammans och ser fram emot att jobba mot att göra skillnad, säger Anne-Marie Söhrman Fermelin på Filmbasen i Stockholm.Film Stockholm/Filmbasen och Film i Skåne/BoostHbg är initiativtagare och drivande i projektet PURE FICTION. Satsningen har mottagit stöd av Svenska Filminstitutet, med uppdraget från Kulturdepartementet att stärka jämställdheten inom filmbranschen. Programmet Programmet består av sex kvinnliga filmskapare som utvecklar fiktionsprojekt inom långfilm, tv eller transmedia i samarbete med varandra, mentorer, sin region och utvalda representanter från branschen. Projekten utvecklas individuellt under handledning, såväl som i grupp och är ständigt nära ett nätverk och branschen. Deltagarna får möta branschrepresentanter i flera naturliga sammanhang, därtill sker riktade insatser i form av djupgående workshops.

Målet är att utveckla och stärka sex filmskapare, samt att utveckla sex projekt som vid programmets slut har en stabil grund att stå på. Målet är också att bygga långsiktiga relationer och nätverk för framtida produktioner, med visionen att förändra FilmSverige! Sex deltagare kommer att erbjudas plats i programmet, tre från Skåne och tre från Stockholmsregionen.

-Detta är en exklusiv satsning för ett fåtal individer. Det är vårt medvetna val. En exklusiv satsning ger oss möjligheten att göra en insats på djupet, att erbjuda en skräddarsydd utveckling av filmskapare och projekt. Vi är ute efter ett varaktigt resultat som kan erbjuda nya möjligheter i framtiden. Då måste man våga satsa, säger Hanna Sohlberg på Film i Skåne.

Redan 2008 inledde regionerna Skåne och Stockholm ett samarbete för att främja svensk talangutveckling, under namnet Swedish Talent. Våra två storstadsregioner har liknande förutsättningar och visioner, och ett stort underlag av relativt erfarna och utbildade filmare, vilka ofta pendlar mellan våra två resurscentra. Istället för att konkurrera om talangerna har vi utvecklat ett tätt samarbete som resulterat i årliga mötesplatser och talangträffar.

Vi har med stort intresse följt de utredningar som producerats på uppdrag av SFI, nu senast rapporten ”Inför nästa tagning”, och tidigare skrifter av Wift. Utifrån denna bakgrund har vi nu skapat detta gemensamma projekt PURE FICTION, där vi vill rusta ett antal regissörer för att ta en välförtjänt och självklar plats i den professionella branschen. Det är ett medvetet val att enbart arbeta mot kvinnor inom fiktionsfilmen, som siktar mot att debutera med längre eller nya format. Det är här Filmsverige är som mest ojämställt. Både på nationell och regional nivå är det tydligt att kvinnliga regissörer inom långfilm och TV-serier är mycket färre än manliga regissörer.

Deltagarna i programmet kommer att få ett arbets/utvecklingsstipendium på 50 000 kr, djupgående workshops, resor och uppehälle till mötesplatser, träffa nyckelpersoner inom filmbranschen, en egen mentor och insatser av dramaturg.

Deadline för att söka är den 11 februari.

Information om hur man ansöker finns här.

Frågor? Vi svarar gärna!

Stockholm: Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie@filmbasen.se, 070-4842278 Skåne: Hanna Sohlberg, hanna@filmskane.se, 0737-071004

Foto: Annika Gustafson