Regissörerna som ska förnya film-Sverige

Publicerad: 2013-03-13

PURE FICTION är ett program för kvinnor som siktar på att debutera inom lång spelfilm eller tv-drama. Programmet sträcker sig över drygt ett år och syftar till att erbjuda ett sammanhang med fokus på den kreativa processen, för utveckling av projekt med sikte på inspelning.Film Stockholm/Filmbasen och Film i Skåne/BoostHbg är initiativtagare och drivande i projektet. Satsningen har mottagit stöd av Svenska Filminstitutet, med uppdrag från Kulturdepartementet att stärka jämställdheten inom filmbranschen.Nu kan vi stolta meddela namnen på de sex regissörer som ska delta i programmet: Amanda Adolfsson, Hanna Högstedt, Saga Gärde, Jenifer Malmqvist, Sara Cronberg och Karen Helene Haugaard.-Satsningar som Pure Fiction är så nödvändiga. Jag är oerhört glad över att få bli en del av ett så fruktbart sammanhang och ser det som en uppmuntran till mitt skapande, säger Amanda Adolfsson (Stockholm).-Jag är väldigt glad att vi kan ge dessa lovande regissörer möjlighet att utveckla och slipa sina projekt under det kommande året, med hjälp av det öronmärkta anslag som Kulturdepartementet avsatt för att göra filmbranschen mer jämställd, säger Joakim Blendulf, verksamhetsledare på Film Stockholm.-Jag ser fram emot att träffa gruppen och att få vara i ett sammanhang med professionellt erfarna mentorer och dramaturger. Bra att det finns kontinuitet i projektet eftersom det är utspritt över ett år, säger Jenifer Malmqvist (Malmö).Är du nyfiken på de skånska deltagarna? Läs då Sydsvenskan artikel från 13 mars 2013.Totalt inkom 70 ansökningar. Av dessa har tre regissörer från Stockholm och tre från Skåne valts ut. Alla deltagare har med sig ett eget projekt i utveckling som kommer utvecklas i nära samarbete med varandra, mentorer, respektive region och utvalda representanter från branschen.Det var 2010 som regeringen tog beslut om ett bidrag till Svenska Filminstitutet på sammanlagt 1,1 miljoner kronor för stöd till unga kvinnors filmskapande under 2010 och 2011. Svenska Filminstitutet fick under 2011 i uppdrag att utveckla en fortsatt satsning på unga kvinnors filmskapande under perioden 2011-2014. Projektet tilldelas totalt 6,5 miljoner kronor. Satsningen riktar sig till unga filmare i regionala verksamheter för att på sikt skapa en bättre grund för ökad jämställdhet inom professionell filmproduktion. Läs mer på regeringens hemsidaPure Fiction ligger utanför Filmbasens ordinarie stöd till filmproduktion.

Frågor? Kontakta oss gärna

Stockholm: Anne-Marie Söhrman Fermelin, anne-marie@filmbasen.se, 070-484 22 78 Skåne: Hanna Sohlberg, hanna@filmiskane.se, 073-707 10 04