Sex Filmbasen-filmare till 12 FOR THE FUTURE!

Publicerad: 2010-07-06

Sex av Filmbasens filmare har antagits till den prestigefyllda workshopen i projektutveckling för dokumentärfilm: Twelve for the Future. Filmarna är Irene Lopez, Sylvelin Måkestad, Sofia Wikström/Tobias Lindström och Simon Moser/Idji Maciel.

Läs mer om deras projekt här:

Irene Lopez: I skuggan av en hjälte

Sylvelin Måkestad: Jag ser dig

Sofia Wikström/Tobias Lindström: Don Dante

Simon Moser/Idji Maciel: Skeppet

Twelve for the Future är en tvådelad projektdriven workshop för unga producenter och regissörer inom dokumentärfilm som ger dig möjlighet att utveckla ditt projekt samt träffa nordiska finansiärer.

Twelve for the Future arrangeras av EDN, European Documentary Network.