Sista chansen – manuspitch i Örebro

Publicerad: 2010-09-23

I samband med den 14:e Örebro filmfestival inbjuder Film Stockholm och Filmregion Stockholm-Mälardalen till en pitch om 30 000 kr för bästa manus. Av inkommande anmälningar väljs sex-åtta projekt som får pitcha för en jury på Bio Roxy den 7 oktober, inför publik. Vinnaren tilldelas 30 000 kr på en prisceremoni senare under festivalen, som pågår 6-10 oktober.
Skicka anmälan till Örebro filmfestival (se kontakt nedan). Anmälan består av ett synopsis (2-3 sidor), en kort dialogbaserad scen + ev referensmaterial, gärna rörliga bilder. De sex-åtta bästa projekten väljs ut och får pitcha för en tremannajury, inför publik. Varje pitch får vara max tio minuter lång, total tid med juryn är 20 minuter.
Juryn består av en representant från Filmregion Stockholm-Mälardalen och två professionellt etablerade författare och eller regissörer. Vinnaren skriver avtal med Filmregion Stockholm-Mälardalen, där det regleras vad prispengarna ska användas till, tidplan etc. Prissumman ska givetvis investeras i projektet, exempelvis i form av manusutveckling eller produktion.TipsTänk på att göra pitchen så spännande, inlevelsefull och tydlig som möjligt! Finansiärerna ska känna att de inte kan motstå just ditt projekt. Beskriv den viktigaste situationen eller känslan som manuset skall förmedla och försök berätta så konkret och visuellt som möjligt. Se till att förbereda dig noga! Utnyttja möjligheten att visa bilder, rekvisita eller filmat material som gestaltar din projektidé! Viktiga datumSista anmälningsdag är den 24 september, då synopsis och dialogen ska vara Örebro filmfestival tillhanda. Utvalda projekt meddelas senast den 30 september via epost. Manusprojektet pitchas för juryn den 7 oktober kl. 19.00 – ca 22.00 på Bio Roxy, Örebro. Vinnaren presenteras senare under festivalen.