Sök Filmresidens Subtopia

Publicerad: 2012-03-14

Filmresidens Subtopia är designat för att stötta långfilmsproduktioner i lågbudgetsegmentet. Stödet består av fritt upplåtande av lokaler för filmproduktion (produktionskontor, mötesrum, studios etc.) samt kommissionärt stöd under produktionsperioden. Residensets placering är i Subtopia, Alby. Filmresidens Subtopia 2012 erbjuds till personer, team och produktionsbolag som arbetar med långfilmsproduktion i lågbudgetsegmentet (budget upp till 20 miljoner kronor). Residenset kan sökas och tilldelas i alla stadier av produktion (manusutveckling, pre-produktion, inspelning, postproduktion etc).

Filmresidensets innehåll
  • Produktionskontor: 1-3 arbetsplatser i upp till 3 månader
  • Mötesrum (för event, filmvisningar, möten) upp till 3 tillfällen a’ 5h
  • Studio (350m2, med möjlighet till Green Screen), upp till 4 dagar.
  • Uppställningsplats för container (som lagerutrymme), i upp till 6 månader
  • Kommissionära tjänster och stöd till producenten i kontakt till kreatörer, organisationer, företag, offentliga aktörer och andra verksamheter i Subtopias nätverk.
  • Tillgång till, att som ”aktör i Subtopia”, hyra lokaler till ett reducerat, ”verksamhetsanpassat” pris (I de fall då behoven överskrider residenset i ovan specificerad omfattning)

Du anmäler ditt intresse (här).

Subtopia arbetar för att fler kreativa verksamheter skall etablera sig i Botkyrka och Subtopiaområdet. Vi strävar efter jämn könsfördelning i konstnärlig produktion och arbetar aktivt för utvecklingen av Alby, Botkyrka och regionen. Filmresidens Subtopia riktar sig särskilt till de som befinner sig i glappet mellan etablerade stödformer och/eller undersöker alternativa sätt att finansiera, producera och distribuera film.
Mer info (PDF).
Kontakt
Om du har några frågor om Filmresidens Subtopia eller ansökan:
Jonas Boutani-Werner
+46 73 960 70 34 / +46 8 599 07 513
jonas@subtopia.se