Sök filmstipendium för Los Angeles-vistelse

Publicerad: 2015-03-18

SWEA Los Angeles filmstipendium riktar sig till svenska filmstudenter eller filmskapare i början av sin karriär och består av $7 500 samt resa till Los Angeles tur och retur. Stipendiet är tänkt att möjliggöra för en svensk filmskapare att under en tre månaders lång vistelse i Los Angeles utveckla befintliga kunskaper under nya förhållanden och i den inspirerande filmmiljö som Los Angeles utgör. SWEA Los Angeles kommer att i möjligaste mån vara behjälplig, men det är viktigt att sökanden har eller skapar egna kontakter under utbildnings/praktikperioden i Los Angeles.Deadline för ansökan är 31 maj 2015.Vid frågor vänligen kontakta ordförande för SWEA Los Angeles filmkommitté: Cecilia De Rico.Mer information och formulär för ansökan finns på SWEA:s hemsida.