Sök FRF:s stipendium för producenter

Publicerad: 2011-04-05

FRF:s producentstipendium introducerades 2009 för att ge producenter möjlighet till utveckling inom sitt arbete. Från 2011 kommer stipendieansökningarna att behandlas löpande och den deadline som tidigare funnits försvinner. Stipendiet ska gå till professionell utveckling av enskilda personer som arbetar som producenter och är bosatta i Sverige. Det kan gälla bidrag till seminarier, kurser, studieresor, experimentellt arbete eller annat. Normalt ska stipendiet kunna ersätta upp till 50 % av den totala kostnaden.

Filmproducenternas Rättighetsförening och FRF-Video arbetar med att inkassera och distribuera sekundära ersättningar till oberoende filmproducenter. I hanteringen uppstår ibland reserver som kan vara svåra att distribuera på ett rättvist sätt till de producenter som normalt får pengar grundat på sändningar av deras verk i tv i Sverige och i andra länder.

Styrelsen för FRF och FRF-Video beslöt därför 2009 att dela ut ett eller flera stipendier till producenter som vill professionell utveckling. Det går nu att ansöka om stipendiet löpande under hela året, och inte som tidigare, vid en specifik deadline. Stipendiet har sedan delats ut 2009 och 2010 och nu 2011 är det tillbaka i en något modifierad version.

Stöd för filmprojekt ingår inte i fondens område. De sökta aktiviteterna ska äga rum senast ett år efter att stipendiet beviljats. För eventuella skattekostnader svarar mottagaren.

Ansökningar, och eventuella bilagor som styrker denna, sänds till lisa@frf.se eller

FRF, Box 27 183, 102 52 Stockholm.

Nytt för året är att ansökan kan sändas in när som helst under året.

För ytterligare information, kontakta gärna Lisa Taube tel. 08 – 665 12 55, lisa@frf.se.

Ansökningarna behandlas i FRF:s styrelse, där Film&TV-Producenterna, Oberoende Filmares Förbund och Ifpi Sverige har representanter.

Alla ansökningar besvaras och stipendierna kungörs på FRF:s hemsida, www.frf.se.

Styrelsens beslut kan inte överklagas.

Filmproducenternas Rättighetsförening / FRF

Box 27183

102 52 Stockholm, Sweden

Phone: +46 8 665 12 55

Fax: +46 8 666 37 48

Mobile: +46 739 62 48 58

E-mail: lisa@frf.se

Web: www.frf.se