Sök manusstipendiet Efter Bergman

Publicerad: 2021-12-15

Logotyp för Efter Bergman-stipendiet.

OBS! Anmälningsperioden är förlängd till den 28 mars.

***

Ingmar Bergman var en lysande skribent och skrivandet var en grundläggande del i hans skapande. Stipendiets önskan är att lyfta fram den sidan av Bergmans konstnärsskap men även att markera manuskriptets viktiga funktion som filmberättandets skelett och nervsystem.

Efter Bergman är ett manusstipendium som riktar sig till nordiska auteurer, skrivande filmskapare. Det är utformat som ett utvecklingsresidens för långfilm eller dramaserie och innebär vistelse på Bergmangårdarna på Fårö med tillgång till en dramaturg. Stipendiet delas ut till en filmskapare vars manus är angeläget för vår tid, uppvisar originalitet och besitter en egen röst.

I stipendiet ingår ett residens på Bergmangårdarna på Fårö under två veckor, dramaturgstöd, resa till och från Fårö, hyrbil för transporter på ön och 10.000 sek i stipendium. Pristagaren förbinder sig att medverka vid en programpunkt under den Bergmanvecka som följer efter residenset.

Ansökan kan göras av en skrivande filmskapare som är medborgare eller permanent boende i Sverige, Norge, Island, Finland, Danmark, Sápmi, Grönland, Färöarna eller Åland.

Projektet som filmskaparen söker med ska vara ett originalmanus i långfilms- eller dramaserieformat och det ska vara filmskaparens första eller andra långfilms- eller dramaserieproduktion. Om det är filmskaparens första långfilm- eller dramaserie ska filmskaparen kunna uppvisa kortare produktioner som motsvarar en långfilm i längd och kvalitet.

Projektet filmskaparen söker med ska vara knutet till en producent.

Ansökan består av:
• ett personligt brev som motiverar stipendiet (max 1 sida).
• en projektbeskrivning.
• ett treatment, och om det finns, ett manus.
• en regivision.
• CV på filmskapare och producent.

Skicka även en länk till en av filmskaparens tidigare produktioner, filmsekvensen ska vara max 15 minuter. Om det finns, bifoga gärna preliminär tidsplan och budget.

Ansökan skickas i pdf-format digitalt till e-post: bergman@filmgotland.se
Döp pdf-dokumentet enligt följande: projektetsnamn_filmskaparensnamn.pdf. Du är välkommen att skicka din ansökan på svenska, danska, norska eller engelska.

Deadline för ansökan till Efter Bergman är den 28 mars 2022.

Om Efter Bergman

Efter Bergman-stipendiet arrangeras av Film på Gotland, Bergmancenter på Fårö, Svenska Kyrkan, Film Stockholm i samarbete med Story Academy Gotlands Folkhögskola och Bergmangårdarna på Fårö.

Juryn kommer att presenteras under 2022.

Läs mer om stipendiet på https://filmgotland.se/produktion/efter-bergman/