Sök resebidrag hos Konstnärsnämnden

Publicerad: 2012-01-09

Nästa ansökningstillfälle hos Konstnärsnämnden är den 1 februari då man kan söka resebidrag eller bidrag för internationellt kulturutbyte. Beslut ges i början av mars. Mer information finns på www.konstnarsnamnden.se/Stipendier

Resebidrag ger konstnärer möjlighet att resa utomlands under kortare tid i arbets- eller fortbildningssyfte. Du kan till exempel få bidrag för att delta i kurser, besöka festivaler eller göra research, däremot inte till rena produktionsresor. Resan ska främja din egen konstnärliga utveckling och/eller arbetsmöjligheter. Konstnärsnämnden fördelar cirka 400 000 kr om året som resebidrag inom film. Beloppen på bidragen varierar mellan 3 000 kr och cirka 30 000 kr.

Resebidraget avser resor som du gör på eget initiativ. Är du inbjuden till utlandet till exempel för att visa en film på en festival eller samarbeta med andra konstnärer på plats ska du istället söka bidrag till internationellt kulturutbyte. Du kan i vissa fall få stödet för kortare fortbildningskurser, däremot inte för utbildningar utomlands. Bidraget är individuellt, du kan alltså inte söka för en eller flera kollegors räkning.

Konstnärsnämnden kan också ge bidrag till internationellt kulturutbyte. Huvudsyftet med bidraget är att presentera svensk konst för en utländsk publik och att främja samarbete och utbyte mellan svenska och utländska konstnärer. Som svensk konstnär kan du söka bidraget om du är inbjuden till utlandet för att delta i till exempel en filmfestival, konferens eller någon form av samarbetsprojekt. Du kan också få stöd för att bjuda utländska konstnärer till Sverige för samarbete här. Konstnärsnämnden fördelar cirka 300 000 kr om året i kulturutbytesbidrag inom film. Beloppen på bidragen varierar mellan 3 000 och cirka 40 000 kr.

Om du är inbjuden till utlandet för att visa din film på en festival eller liknande kan du söka stöd för i första hand kostnader för resan, däremot inte för rena produktionskostnader. Vi förutsätter i allmänhet att den utländske arrangören/samarbetspartnern som bjudit in dig står för eventuellt gage och uppehälle (logi och traktamente).Om du är inbjuden att delta i någon form av projektarbete utomlands kan du söka stöd för resa och uppehälle. Däremot kan du inte få bidrag till lön/arvode. Vistelsen utomlands ska innebära ett konkret samarbete med en eller flera konstnärer i landet. Du kan också söka bidrag för till exempel askultation eller praktik i utlandet. Bidraget kan då avse kostnader för resor och uppehälle. Observera att endast den som är yrkesverksam kan söka bidrag hos Konstnärsnämnden. Man kan alltså inte få stöd för praktik som ingår i en utbildning. Om du är inbjuden att delta i ett seminarium, konferens eller liknande i utlandet kan du söka bidrag för resa, deltagaravgift och uppehälle.Du som vill göra en utlandsresa på eget initiativ (till exempel för att besöka en festival som publik, göra research eller gå en kurs) ska söka Resebidrag.