SÖK STHLM Debut

Publicerad: 2013-05-28

Nu är det dags för andra utlysningen av STHLM Debut – vår satsning riktad mot långfilmsdebuterande regissörer och producenter i Stockholm-Mälardalsregionen. Nästa deadline är den 10 juni!STHLM Debut är ett samarbete mellan Filmregion Stockholm-Mälardalen, Film Stockholm/Filmbasen och Stockholms Internationella Filmfestival. Huvudfinansiär är Stockholms läns landsting.Varför STHLM Debut?STHLM Debut har startats som ett steg för att behålla talangerna i regionen. Det är av största betydelse för återväxten i regionen att talanger kommer fram och får debutera. Ofta är just debutfilmer konstnärligt intressanta och kan därför bidra till att sätta Stockholm på kartan som en kreativt intressant region med angelägna berättelser och modiga berättare. Målet är att skapa en plattform för talangfulla filmare på väg in i den professionella filmbranschen. STHLM Debut startade som ett pilotprojekt vintern 2012 och pågår under 2013 med planer på förlängning tom 2015.Hur går det till?STHLM Debut består dels av ett finansiellt utvecklingsstöd, dels av praktiskt projektstöd. Vid varje deadline väljer STHLM Debut ut 2 – 4 projekt att arbeta med under projektperioden.När ett projekt valts ut till STHLM Debut, tas en individuell utvecklingsplan fram för projektet om vad deltagarna har för behov och hur stödet inom STHLM Debut ska användas.Vem kan ansöka?✗ Regissör eller producent skall vara långfilmsdebutant med erfarenhet från tidigare filmproduktioner (kortfilmer eller liknande).✗ Producent och/ eller regissör söker med ett långfilmsprojekt.✗ Filmarnas verksamhet bör i huvudsak vara förlagd till Stockholm-Mälardalsregionen.✗ Filmen bör vara planerad att i huvudsak spelas in i Stockholm-Mälardalsregionen.Ansökan ska innehålla:Projektbeskrivning innehållande:- Synopsis- Motivering om varför du söker STHLM Debut, (högst en A4)- Regi och producentvision för projektet- Info om var i utvecklingen projektet befinner sig- CV på regissör och producent- Om det finns bifoga gärna budget, finansieringsplan och namn på produktionsbolag inklusive organisationsnummer.Övrigt som kan bifogas till ansökan:– Manus (om det finns)- Treatment (om det finns)- Visuellt material (pilot, moodboard eller liknade)- Länk till en av dina tidigare produktioner. Filmsekvensen ska vara max 10 minuter lång och vara ett utdrag från en film eller en film i sin helhet. SPRENDA INTE din film utan skicka en länk till sida där filmen finns tillgänglig tillsammans med ansökan.

Så här söker du: Ansökan mailas in som pdf-dokument till: Sthlmdebut@frsm.seDöp pdf-dokumentet med projektets namn.regissörens namn.pdf

Exempel: Solrosen.Anna.Andersson.pdf.

Om du/ni vill skicka in manus och/eller treatment så gör det i separata pdf med projektets namn.manus.pdf, projektets namn.treatment.pdfDeadline för ansökan är den 10 juni. Svar ges i början av september.För frågor angående ansökan kontakta Christina Melander christina@filmbasen.se, 070-4842276Du är också välkommen att kontakta projektansvariga:Beata Mannheimer, Filmregionen Stockholm–Mälardalen: beata.mannheimer@frsm.se Anne-Marie Söhrman Fermelin, Film Stockholm/ Filmbasen: anne-marie.sohrman.fermelin@filmstockholm.sll.seLäs om deltagarna i första omgången av STHLM Debut