Sök SWEA-filmstipendium för vistelse i Los Angeles

Publicerad: 2016-04-06

SWEA Los Angeles utlyser ett filmstipendium riktat till svenska filmstudenter eller filmskapare i början av sin karriär. I år firar dessutom stipendiet 10-årsjubileum och höjer tillfälligt stipendiesumman från $7500 till $10,000 + resa Los Angeles tur och retur! Stipendiet är tänkt att möjliggöra för en svensk filmskapare att under en tre månaders lång vistelse i Los Angeles utveckla befintliga kunskaper under nya förhållanden och i den inspirerande filmmiljö som Los Angeles utgör. SWEA Los Angeles kommer att i möjligaste mån vara behjälplig, men det är viktigt att sökanden har eller skapar egna kontakter under utbildnings/praktikperioden i Los Angeles.Deadline för ansökan är 31 maj 2016.Mer information och formulär för ansökan finns på SWEA:s hemsida.