Sök till Talangprogrammet 2011

Publicerad: 2010-12-01

I Stockholm finns väldigt många talangfulla filmregissörer och för de som kommit lite längre i sin filmiska utveckling har Filmbasen de senaste åren arrangerat ett särskilt Talangprogram. Varje år bjuder vi in tre till fyra filmregissörer till programmet. Läs mer om hur man söker nedan.- Vi upplevde att det examinerades väldigt många spännande regissörer från film- och konsthögskolorna, men också att många fastnade i långa och ensamma projektutvecklingsperioder och i en del fall försvann från filmbranschen, säger Joakim Blendulf, verksamhetsledare på Filmbasen och initiativtagare till Talangprogrammet. Vi ville ge regissörerna en kreativ plattform under den sköra perioden när de utvecklar sina filmprojekt, samt ge dem en ökad bransch- och entreprenörskunskap. Som deltagare i Filmbasens Talangprogram erhåller man ett stipendium om 50.000 kr. Man får möjlighet att utveckla sitt/sina projekt med stöd av programmets andra regissörer genom gruppsammankomster tillsammans med en huvudcoach, cirka en gång per månad under ett år. – Att korta utvecklingsperioderna för de unga regissörerna och ge dem större möjlighet att ta sig in i den etablerade långfilmsvärlden var ett viktigt mål och det finns en klar tendens hos de regissörer som gick Talangprogrammets första år att detta är en lyckad satsning – därför fortsätter vi, fortsätter Joakim Blendulf.Alla tre regissörer som deltog i Talangprogrammets första år 2008 kommer att göra långfilmsdebut under 2011. Ester Martin Bergsmark utvecklade under sitt talangår en dokumentärfilm (POJKTANTEN) och ett långfilmsprojekt (NÅNTING MÅSTE GÅ SÖNDER), som båda kommer ha premiär till 2011. Tora Mårtens började utveckla projektet COLOMBIANOS, en långfilmsdokumentär och Axel Petersén slutförde kortfilmen A GOOD FRIEND OF MR WORLD (som Guldbaggenominerades för bästa kortfilm 2010) och sitter nu och klipper sin första långfilm, AFTER EIGHT, som spelades in i somras. Alla projekten har stöd från Svenska Filminstitutet m.fl.Huvudcoach för Talangprogrammet är sedan 2009 Anne-Marie Söhrman Fermelin. Hon är utbildad producent på Dramatiska Institutet och efter många år som yrkesverksam producent började hon arbeta som kortfilmskonsulent på SFI. Hon arbetar sedan ett år tillbaks även som ansvarig för grundutbildningen på Filmhögskolan i Göteborg. Vem kan söka?För att kunna ingå i Filmbasens Talangprogram vill vi att du:-har avslutat en konstnärlig treårig högskoleutbildning och/eller har gjort minst en kort- eller dokumentärfilm med stöd av SFI, SVT eller motsvarande internationell stödinstitution.- är bosatt eller huvudsakligen verksam i Stockholms län. Enligt Film Stockholms riktlinjer prioriteras filmare upp till 30 år. Hur ska ansökan se ut?– Ansökan ska innehålla en plan för hur du vill använda Talangåret och minst en projektbeskrivning på ett filmprojekt som du ämnar att utveckla, samt ett CV/filmografi. Vi vill också gärna ha en DVD eller länk till tidigare verk.Ansökan skickas till talang@filmbasen.se och DVD/arbetsprov skickas till Joakim Blendulf, Filmbasen, Rotemannavägen 12, 145 57 Norsborg. Märk kuvertet ”Talangprogrammet 2011”Deadline för att ansöka till talangprogrammet är den 10 januari 2011.Intervjuer kommer att hållas i januari/februari och tillkännagivandet av Talangprogrammets deltagare 2011 sker på Tempo dokumentärfestival i mars 2011. Talangåret pågår sedan mellan mars 2011- mars 2012.För frågor om Talangprogrammet, maila Filmbasens verksamhetsledare Joakim Blendulf: joakim@filmbasen.se Fotografiet visar deltagarna och huvudcoachen för Talangprogrammet 2009, fr.v. Måns Månsson, Elisabeth Marjanovic Cronvall, Anne-Marie Söhrman Fermelin och Fijona Jonuzi.