Spektra – nätverk och branschmöten för nya filmare

Publicerad: 2021-08-30

Spektra är ett talangprogram som vänder sig till semiprofessionella filmare i Stockholm, Sörmland, Uppland och Örebro län. Spektra är för dig som har några filmer i bagaget, har visat film på festival eller fått in en fot i branschen, men som kanske inte är fullfjädrat proffs ännu.

I Spektra får du, som en av 8-12 filmare från fyra län, möjlighet att träffa och knyta kontakt med professionella filmare från olika delar av branschen. Du nätverkar med kollegor på samma nivå som dig själv, samtidigt som du får möjlighet att utveckla egna filmidéer i dialog med övriga deltagare.

Spektras preliminära program består av minst sex träffar mellan oktober och mars. Det kommer både vara digitala träffar och fysiska träffar på plats, beroende på aktuella rekommendationer och restriktioner.

Det slutgiltiga innehållet utformar vi gemensamt vid det första tillfället. Tidigare år har deltagarna till exempel träffat konsulenterna på Svenska Filminstitutet och inköpare på SVT. Vi har besökt Uppsala Kortfilmfestival och deras talangdagar, och Tempo dokumentärfilmfestival i Stockholm. Vi har mött filmare och producenter som föreläst om sina erfarenheter från branschen.

Preliminärt schema Spektra 2021-2022

  • 1 oktober – sista ansökningsdag till din regionala filmverksamhet.
  • 21 oktober kl. 15.00-17.30 – Digitalt möte med alla deltagare där vi lär känna varandra och planerar kommande träffar.
  • 29-30 oktober – Masterclass på Uppsala kortfilmfestival. Vi bjuder på en övernattning. Deltagarna erbjuds ackreditering och får ta del av hela festivalen och Uppsala talangdagars öppna programpunkter. Deltagarna från Stockholm erbjuds tågbiljetter.
  • 16-18 november – Stockholm Filmfestival Industry Days. Vi kommer överens om en av dagarna vi besöker tillsammans. Deltagare erbjuds ackreditering för att kunna ta del av hela festivalens utbud.
  • december-februari – Någon gång under perioden möter vi Svenska Filminstitutet, SVT och om möjligt någon ytterligare önskad föreläsare.
  • 7 mars – Tempo dokumentärfilmfestival. Vi deltar på invigningen av festivalen och för de som önskar delta under veckan erbjuds ackrediteringar.
  • Slutet av mars – Avslutningsträff.

Deltagandet är avgiftsfritt. Träffarna genomförs i huvudsak på vardagar, men kan även infalla på helgen och innebära någon enstaka övernattning, som bekostas av programmet. Se det preliminära schemat ovan. Du behöver kunna ta ledigt från jobb eller andra uppdrag vid träffarna.

Du ansöker till din regionala filmverksamhet senast den 1 oktober.

Det här ska du ha med i din ansökan:

Ditt Film-CV och/eller ett brev som beskriver dina filmiska ambitioner och vad du förväntar dig av kursen. Har du en idé till en filmproduktion du vill utveckla under perioden så är det meriterande. Berätta i så fall även lite kort om din filmidé.

Du som bor och är verksamma i Stockholms län mejlar ansökan till spektra@filmstockholm.se

Kontakt: Film Stockholm, Rafael Franco, rafael.souza@regionstockholm.se

 

Spektra arrangeras av Film Stockholm, Region Uppsala, Region Örebro län och Film i Sörmland.