UngFilmFramåt 2014 är igång

Publicerad: 2014-02-03

Årets Upplaga av filmutbildningen UngFilmFramåt rullade igång helgen 1-2 februari med en första träff i Örebro. Tolv taggade unga filmare från Örebro, Uppland, Västmanland och Sörmland lyssnade till föreläsarna Carl Kristoffersson och Oliver Dixon, producent respektive manusförfattare, som berättade om sina respektive yrkesroller.Under våren kommer kursen utöver Örebro besöka Uppland, Sörmland och Västmanland för föreläsningar i bland annat filmfoto, ljud, ljus och regi med mera. Kursen är ett samarbete mellan filmresurscentrumen i de fyra länen.Läs mer om kursen här.
Är du intresserad av kursen kommande år, kontakta någon avde arrangerande länens filmkonsulent. Kontaktuppgifter i länken.Foto: Jerry Eriksson/Film i Örebro län