UngFilmFramåt 2014 – dags att söka

Publicerad: 2018-01-23

UngFilmFramåt (UFF) är en filmutbildning och mötesplats för unga filmare i Sörmland, Uppland, Västmanland och Örebro län. Två till tre filmare från varje län erbjuds deltagande i kursen. Vid kurstillfällena föreläser professionella filmarbetare med erfarenheter från olika delar av branschen. Deltagarna kan även få handledning och stöd om de väljer att producera egna filmer under utbildningens gång.Vem är kursen för?
Kursen vänder sig till dig som har gjort lite film innan – kanske på en medielinje eller på fritiden. Du vill satsa på film i framtiden och är nyfiken på att lära dig mer. Du brinner för film och känner att du vill lägga ner tid på denna utbildning. Kanske har du också ett kompisgäng som du gör film med.Kursbeskrivning
Kursens syfte är att unga filmare ska få lära sig mer om filmarbetets många och kreativa yrkesroller, och erbjuda möten mellan den unge entusiasten och den professionella filmarbetaren. Under kursens gång finns möjlighet att få utveckla en idé till färdig film, antingen utifrån ett eget manus eller i samarbete med andra kursdeltagare. Vid möteshelgerna, som sker på en ny ort i Mälardalen en helg varje gång, möter vi professionella filmarbetare från våra respektive län som föreläsare och workshopledare.Uttagning av deltagare sker i december/januari och själva kursen pågår sedan med fyra träffar från februari till april.Kostnad
Den enda insatsen för deltagaren är resor till kurstillfällena som varje månad sker på en ny ort någonstans i våra fyra län, och att avsätta tid för föreläsningarna. Deltagandet är i övrigt avgiftsfritt. Under kursen bekostas mat, boende samt föreläsare vid varje mötestillfälle av de fyra regionala resurscentrumen.Ansökan
Varje län ansvarar för urvalet av sina deltagare. Du skickar in ditt CV och ett brev som beskriver dina filmiska ambitioner och vad du förväntar dig av kursen. Beskriv dig själv, dina intressen och eventuella filmer som inspirerar eller som du själv gjort tidigare. Har du en idé till film du skulle vilja jobba med under kursens gång så berätta även lite kort om den. Kontaktuppgifter till ditt läns filmkonsulent finner du längst ner på denna sida.
Senast den 15 januari behöver vi ha din ansökan.
Och innan du ansöker, kontrollera att du har möjlighet att deltaga alla nedanstående anslagna kursdatum.

Schema UFF 2014
1-2 Februari – Örebro
1-2 Mars – Uppsala
29-30 Mars – Sörmland (ort ej klar)
26-27 April – Västerås
OBS! Datum är fastslagna men orter kan komma att ändras. Allt ska dock vara klart innan kursen startar. Kontakt
Film i Örebro län
jerry.eriksson@orebroll.se
Utvecklingsledare – film
019-602 72 59
0705-28 38 00

Film i Västmanland
ann-charlotte.wederus@ltv.se
021-17 45 68
070-346 36 83

Film i Uppland
louise.bown@lul.se
018-611 62 85
070-5986285

Film i Sörmland
0155-24 57 89
070-693 60 37