Utlysning av konstuppdrag med inriktning på film- och videokonst

Publicerad: 2015-11-09

Ett nytt konstuppdrag med inriktning på film- och videokonst (installation). Skanska och konstenheten på Stockholms läns landstings kulturförvaltning inbjuder yrkesverksamma film- och videokonstnärer att anmäla intresse för skissuppdrag avseende ett antal sammanhängande korridorsutrymmen på Nya Karolinska Solna, NKS. Gestaltningsuppdraget har formulerats för att innehålla rörlig bild. Den konstnärliga gestaltningen och dess uttryck förväntas utgå ifrån undersökningar om platsen och dess historia, samt om människorna som jobbar där, och baseras på konstnärens specifika idéer, strategier och metoder.Läs mer om kriterier och hur du ansöker på Kulturförvaltningens hemsida.

Deadline för intresseanmälan till uppdraget är fredag 16 november.