Utlysning filmuppdrag för landstinget

Publicerad: 2015-10-08

Stockholms läns landsting inbjuder yrkesverksamma filmare och konstnärer att ansöka om filmuppdrag. Uppdraget består i att under en projekttid på två år dokumentera arbetet med de konstnärliga gestaltningarna på Nya Karolinska Solna. Dokumentationen ska sammanställas till film av olika längd och användningsområden som utgör en konstnärlig inramning till verken. Filmen ska berätta om de konstnärliga gestaltningarna på sjukhuset samt förstärka den övergripande ambitionen för konsten. Filmen ska med en egen konstnärlig röst presentera konsten på sjukhuset och de konstnärskap och arbetsprocesser som ligger bakom verken.

Deadline för att lämna in ansökan är 2 november.

Läs mer om kriterier, budget och ansökningsprocessen på http://kultur.sll.se/utlysning-filmuppdrag-nya-karolinska-solna