Var är brudarna?

Publicerad: 2012-07-03

En ny filmportal där man synliggör kvinnliga nordiska filmare från filmkonstens början till idag, ett mentorsprogram för etablerade och debuterande kvinnliga regissörer, ett forskningsprojekt om filmbranschens egna strukturer, intensifierad uppföljning av stödgivningens utfall, och sist men inte minst – pedagogiska insatser för att stärka jämställdheten där unga filmintresserade tjejer och killar rör sig, såsom talangtävlingar, filmfestivaler, utbildningar och filmläger. De åtgärderna lyfts fram som exempel på vad Filminstitutet gör för att nå målet om en jämställd filmproduktion innan nästa filmavtalsperiod löper ut 2015.Filmbasen var på plats idag på Filminstitutets dag i Almedalen som inleddes med seminariet ”Var är brudarna?” där Tove Torbiörnsson visade axplock ur de reklamfilmer som finns hos filmarkivet.se Med en rad stereotypa kvinnobilder från reklamfilmens födelse till idag som utgångspunkt tog SFI:s vd Anna Serner sedan till orda om jämställdhetsmålen hos Filminstitutet. -Vi har till uppdrag att fördela våra statliga pengar jämställt och det tolkar jag som 50/50. Vi får ofta höra att det inte finns tillräckligt många kompetenta kvinnor. Det stämmer inte. Den första svenska reklamfilmen gjordes av en kvinna. Kompetenta kvinnor finns, men de osynliggörs. Därför lanserar vi nu en sajt speciellt för att synliggöra kvinnliga filmskapare genom tiderna: nordicwomenfilmmakers.comFilminstitutet startar också ett mentorsprogram för etablerade kvinnor i branschen och debuterande kvinnor. -Vi vill både ge kvinnor en bra start så att de gör sin andra och treje film, inte bara sin första, Vi vill också ge kvinnor med erfarenhet möjlighet att vara gurus precis som manliga regissörer får vara, säger Anna Serner.Filminstituetet får cirka 1200 ansökningar årligen, sammanlagt alla stödkategorier. inom t ex långfilm är det bara 20% av ansökningarna som kommer från kvinnor.-Vi kommer att som ett forskningsprojekt undersöka vad det är som stoppar kvinnor i filmbranschen. Vi kommer att inspireras av hur man jobbat i metallinsdustrin och samarbeta med bl a forskaren Anna Wahl. Vi kommer att räkna och räkna och räkna, för att förhoppningsvis slippa kvotera. Anna Serner avslutade med att utmana branschen att också sätta upp mål för jämställdhet och att utvärdera och visa att de verkligen levererar. Hela seminariet filmades och går att se på www.sfi.se/jämställdhet där man också kan läsa de fem punkter som SFI tagit fram för att ta täten i arbetet mot en jämställd filmbransch. De här fem åtgärderna är inte på något sätt heltäckande, det finns mer att göra inom jämställdhetsområdet. Men vi är övertygade om att det kommer att göra skillnad. Och om vi så mycket som underlättar för en handfull unga tjejer att gå hela vägen och göra sin första långfilm, så har vi lyckats, säger Anna Serner.Filmbasen välkomnar att det kommer att fortsätta ges stöd till talangutvecklande program för unga tjejer som vill in i branschen. Våra workshops ”Boot Camp” och ”Kreativa samarbeten” har möjliggjorts genom dessa öronmärkta stödpengar och de har redan gett resultat. Läs till exempel om trion bestående av Ellen Fiske, Ellinor Hallin, Feronia Wennberg som tidigare i år deltog i Filmbasens workshop ”Kreativa samarbeten” och förra veckan tilldelades ett hedersomnämnande i manustävlingen Efter Bergman.

I nuvarande filmavtal finns en skrivelse om att fördelningen kvinnor och män på nyckelpositioner, det vill säga yrkeskategorierna regissör, manusförfattare och producent, bör vara 40/60. I det nya filmavtalet, som börjar gälla vid årsskiftet 2012/13, är formuleringen skarpare: ”stöden ska fördelas jämnt mellan kvinnor och män”.