Vår nya filmklubb Återklippning söker projekt!

Publicerad: 2015-03-27

I vår startar Filmbasen upp en ny filmklubb, Återklippning, där du som filmskapare kan att visa upp ditt ännu inte helt färdigställda projekt och få återkoppling på det, från både inbjudna gäster och publiken. Tanken är att feedbacken ska leda till att du kan utveckla filmen ytterligare och kanske få nya insikter att plocka med dig till framtida projekt.Vi letar just nu efter filmskapare som vill visa upp sina filmer/projekt vid något av vårens tillfällen. Har du en kortfilm, eller en del av ett längre projekt, som ännu inte har premiärvisats och som du vill få återkoppling på? Filmen behöver inte vara helt “färdig” för att få vara med, det är bara en fördel om det finns utrymme för förändringar.Kontakta Martin Larsson på l4rsson@gmail.com så berättar han mer.Vårens Återklippning: Onsdag 25:e mars och torsdag 23:e april 2015, från klockan 18:30 och framåt.