Vill du lära dig mer om radio?

Publicerad: 2010-09-08

Den 8 september kommer radioproducenten/filmaren Simon Moser till Filmbasen och ger oss en resa in i radion och ljudets värld. Föreläsningen pågår mellan ca 16:30 – 20:00 och är gratis. Skriv gärna ett mail till info@fanzingo.se och säg att du tänker komma. Det bjuds på fika! Kort om föreläsningen: Radio är ett ljudmedia, men många av de elever som utexamineras från JMK och landets olika folkhögskolor med journalistutbildningar lär sig främst att göra inslag baserade på fakta och intervjuer. Ute på de olika radiostationerna finns sällan tid eller möjlighet till experiment. Detta gör att radion som uttrycksmedel inte används tillfullo.Radion erbjuder möjligheten att förstärka och förmedla så mycket mer. Under workshopen kommer deltagaren att lära sig att arbeta med ljud i sitt radioberättande, i så väl nyhetsinslaget som det längre reportaget. Genom flera lyssningsexempel och egna övningar kommer förståelsen och vikten av att använda sig av ljud öka.Föreläsningen och övningen är tänkt att inspirera och öka lusten att genom ljud berätta en journalistikberättelse som fångar lyssnaren. Målet efter dagen är att se ljudet som ett verktyg som gör att radion har en särställning i att fånga och förmedla en berättelse.Kolla in Simons hemsida: www.simonmoser.com