Webbinarium: Tillsammans gör vi svensk film hållbar

Publicerad: 2022-03-03

Inspelningsutrustning i fokus under en filminspelning i Stockholm. Foto: Daniel Chilla/Film Stockholm
Inspelningsutrustning i fokus under en filminspelning i Stockholm. Foto: Daniel Chilla/Film Stockholm

Svensk filmproduktion har mycket att vinna på att delta i en omställningen till ett mer hållbart producerande. För att det ska ske krävs kunskap, samverkan och lämpliga verktyg. Ett stort steg på väg mot omställningen är att Sveriges alla produktionscentrum under 2022 väljer att arbeta med Green Times verktyg Hållbar film.

Film Stockholm AB och Film på Gotland samverkar kring produktionsfrågor och testar  tillsammans hållbarhetsverktyget under 2022. Vi vill därför välkomna till ett första inspirerande webbinarium om verktyget och hur det kan bidra till att göra just din produktion mer hållbar.

Satsningen på hållbarhet sker på bred front i landet och verktyget initieras och används parallellt nu, förutom Film Stockholm och Film på Gotland av Film i Väst, Film i Skåne och Filmpool Nord. Fler seminarier och workshops kommer att äga rum i landet under året. Detta webbinarium välkomnar filmare från landets alla regioner.  

Filmkommissionärerna Daniel Chilla (Film Stockholm AB) och Ville Jegerhjelm (Film på Gotland) är värdar för webbinariet. Gäster är Ronny Fritsche, miljökonsult och skapare av verktyget Hållbar film, samt Cecilia Nessen, producent på BR•F.

Ronny Fritsche
Ronny Fritsche är svensk producent och hållbarhetskonsult inom film- och tv produktion och har skapat verktyget Hållbar film. Ronny arbetar och stöttar delar av svensk filmbransch i utformningen av sitt miljöarbete. Ronny är svensk representant i Nordic Eco Media Alliance (NEMA), en nordisk grupp som främjar hållbarhetsarbete i Norden.

Cecilia Nessen
Cecilia Nessen är en Stockholmsbaserad filmproducent, verksam vid produktionsbolaget BR•F. Under sin karriär har Cecilia producerat filmer i en rad genrer men med tonvikt på dokumentärfilm. I portfolion kan hon visa upp filmer som Bergman – ett år, ett liv, Maddy the model, Greta om Greta Thunberg och nu senast Lena, filmen om Lena Nyman.

Datum och plats: 22 mars kl. 15.00-16.30. Webbinariet sker i Zoom.
Anmälan: Anmäl dig via länken här: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_xCo8zfXiTRqfr7Cj4_4bCg