Webinarium för release av ”Guide för arbete med inspelningsplatser”

Publicerad: 2022-01-24

Sveavägen avspärrad under inspelningen av Den osannolike mördaren. Inklippt i bilden är kartor med pilar och information ur tillståndsansökan. Foto: Daniel Chilla.
Sveavägen avspärrad under inspelningen av Den osannolike mördaren. Inklippt i bilden är kartor med pilar och information ur tillståndsansökan. Foto: Daniel Chilla.
Under 2021 har Film Stockholm AB, Film i Skåne AB, Filmkontoret Göteborgs Stad, Film i Väst, Film på Gotland samt Filmpool Nord tillsammans arbetat fram ett nytt verktyg som är tänkt att underlätta arbetet med en av filmbranschens viktigaste tillgångar: inspelningsplatsen.
I webinariet den 27/1 presenteras guiden som tagits fram gemensamt med producenter, platschefer och tillståndsgivare för att underlätta ett strukturerat och långsiktigt hållbart arbete med inspelningsplatser i hela landet.
Kom och lyssna på varför denna guide tagits fram och hur du kan använda den i din produktion.
Primär målgrupp: Platschefer och assar, rekare, linjeproducenter, produktionsledare
Sekundär målgrupp: producenter och produktionsbolag.