Workshop för animerad film

Publicerad: 2010-12-13

Filmbasen kommer under vintern/våren 2011 hålla en workshop i animationsfilm med regissören Marika Heidebäck som processledare. Idén med kursen är att du som redan har ett animationsprojekt ska få hjälp att komma vidare i din filmiska process. Deadline för kursen är den 22 december, ett fåtal platser finns kvar.

Du kommer att få feedback och inspiration av de andra deltagarna och med hjälp av de olika moment vi går igenom få möjlighet att utveckla din historia. Fokus kommer att ligga på berättandet och det egna manuset. Workshopen kommer att hållas heldagar en lördag i månaden på Filmbasen.

Vid varje möte kommer deltagarna att lägga upp en arbetsplan så de inför nästa träff kan presentera hur de har gått vidare. Att tillsammans med andra filmare få diskutera sin film, dela problem och lösningar, kan både vara ett vara lustfyllt och ett mycket effektivt sätt att komma vidare med sin historia. Vi bl.a. kommer att gå igenom filmernas uppbyggnad och diskutera dramaturgi utifrån dem.

Övriga kursmoment är:

Pitch/synopsis/finansiering

Du kommer att presentera ditt projekt för gruppen och få feedback. Hur ska ett bra synopsis se ut? Hur kan man tänka strategiskt angående med finansieringsprocessen i sitt projekt? Vilka möjliga finansiärer finns och hur bör man tänka angående utvecklingsstöd, produktionsstöd och lansering?

Storyboard/Animatic

När man animerar är det speciellt viktigt att ha ett storyboard man kan följa när man börjar filma. Du tar beslut om bildvinklar och berättarspråk. Storyboardet och animatic är också en viktig del i finanseringsprocessen.

Dokumentärt berättande och animerad film

Den sista tiden har det kommit flera animerade berättelser som bygger på dokumentärt material. Vad kan fiktion och dokumentär lära sig av varandra?

Workshopen hålls följande datum: 15 januari, 12 februari, 19 mars, 16 april och 14 maj på Filmbasen, heldagar. Det finns också möjlighet till individuell coaching med Marika under kursens gång. Filmbasens konsulent Joakim Blendulf tar gärna också individuella möten för att följa projektens utveckling.

Läs mer om kursen här: http://www.filmbasen.se/workshops/workshop-animerad-kortfilm

Deadline för anmälan till kursen är senast den 22 december. Skicka din projektbeskrivning, manus och eventuella skisser/animationer till mailadressen: animation@filmbasen.se

För fler frågor om kursupplägget, maila Marika Heidebäck: marika@garagefilm.se.