Workshop i Organisk processmetod på Transit Kulturinkubator

Publicerad: 2016-03-17

Transit Kulturinkubator bjuder in till en workshop i Organisk Processmetod!”Välkommen på workshop där du kartlägger strukturen i din konstnärliga verksamhet och analyserra strukturen i din verksamhet tillsammans med andra konstnärligt yrkesverksamma. Upptäck hur du kan arbeta mer inkluderande och frigör resurser till ditt skapande.Organisk processmetod är ett verktyg för konstnärligt yrkesverksamma för att analysera strukturen i sin verksamhet. En bra struktur frigör resurser till det konstnärliga arbetet. Organisk processmetod utgår från utövarens drivkraft, behov och vilja och sätter den konstnärliga processen i centrum. Genom att belysa begränsande normer som styr arbetet inspirerar metoden också till medvetna och inkluderande val.Organisk processmetod har utvecklats av yrkesverksamma filmare, scenkonstnärer, bildkonstnärer och formgivare tillsammans med personer inom organisationsutveckling, marknadsföring, processledning och normkritik.”Workshopsledare: My Lindh, Bildkonstnär med erfarenhet från egen konstnärlig verksamhet, handledning och processledning.Dag och tid: Tillfälle 1: Onsdag 6 April 2016, kl 13:00-16:00
Tillfälle 2: Onsdag 20 April 2016, kl 13:00-16:00
Tillfälle 3: Onsdag 18 Maj 2016, kl 13:00-16:00Plats: Transit, entré Konstfacks huvudentré, LM Ericssonsväg 14 (T-Telefonplan)
OSA senast 30 Mars 2016 till: my@transitsthlm.se