Film Stockholm tar emot ansökningar till nytt kortfilmsstipendium

Publicerad: 2022-10-28

Syntolkning: Bild med texten

Film Stockholm AB öppnar nu möjligheten att ansöka om ett nytt stipendium för produktion av kortfilm. Stipendiet är på 25 000 kronor och delas ut på uppdrag av Region Stockholms kulturförvaltning.

Stipendiet är möjligt att söka för regissörer eller producenter bosatta i Stockholms län och som är över 18 år. Stipendiet delas ut för kortfilm inom alla genrer, exempelvis dokumentärfilm, spelfilm och konstfilm. Maxlängd 15 minuter. 

Film Stockholm gör en sammanvägd bedömning av konstnärlig och regional angelägenhet samt projektets genomförbarhet. Utifrån det avgörs vilka projekt som tilldelas stipendiet. 

Ansökan

Ansökningar handläggs löpande, men sista datum för att söka under 2022 är den 15 november. Vi delar ut 4-6 stipendier 2022.

Läs mer om hur du ansöker på Filmstockholm.se.

Kontakt

Rafael Franco, konsulent för kortfilm och talangutveckling på Film Stockholm AB: rafael.souza@regionstockholm.se