Stipendium för kortfilm

Syntolkning: Bild med texten "STIPENDIUM KORTFILM".

Ansökan till kortfilmsstipendier 2022 är nu stängd. Om en ny omgång öppnar vid ett senare tillfälle så kommer det att tillkännages på denna sida.

***

På uppdrag av Region Stockholms kulturförvaltning delar Film Stockholm AB ut stipendier på 25 000 kr till produktion av kortfilm.   

Stipendium, till skillnad från samproduktion, söker du som privatperson. Stipendium går att söka för kortfilm inom alla genrer: dokumentärfilm, spelfilm, konstfilm o.s.v. Maxlängd 15 minuter. 

Stipendiet får användas till kostnader som är förknippade med produktionen av din film (ex. teknik, resor, scenografi), men får inte användas till att betala ut lön. 

Stipendium kan inte delas ut till filmprojekt som görs inom ramen för en utbildning. En skolfilm som har utvecklats vidare efter utbildningen går däremot att söka för. Stipendium delas heller inte ut till färdigställda filmer. Vi rekommenderar att ansökan skickas in tidigt i processen. 

Vem kan söka?

Stipendium kan sökas av regissörer eller producenter som är skrivna och verksamma i Stockholms län. Länk till lista på alla kommuner som ingår i Stockholms län (öppnas i nytt fönster). 

Den som söker ska vara en privatperson (ej bolag) som är minst 18 år.  

Beslutskriterier

Film Stockholm gör en sammanvägd bedömning av konstnärlig och regional angelägenhet samt projektets genomförbarhet.    

Redovisning av stipendium

Instruktioner för redovisning finns här.

Ansökan

Dokument som ska bifogas stipendieansökan:    

 • Projektbeskrivning. Sammanlagt max en sida. Kan innehålla följande:
  *
  Synopsis (en kort sammanfattning av manuset).
  * Tidsplan (När planerar du spela in och göra klart filmen?)
  * Vilken är målgruppen? Hur har du tänkt att filmen ska nå sin publik?
 • Manus och/eller treatment (beskrivning av handlingen i filmen).
 • Kostnadskalkyl (Ställ upp kostnader inom projektet. Beskriv även hur du kommer bekosta eventuella kostnader som inte täcks av stipendiet.)
 • CV (Beskriv dina erfarenheter av rörligt berättande.)  
 • Länk till tidigare film. (Kan vara en testscen eller en skissfilm.)
 • Länk till rörligt bildmaterial gällande det sökta projektet (till exempel sekvenser, pilot, referensmaterial). Valfritt.   

Ansökningar handläggs löpande, men sista datum för att söka under 2022 är den 15 november. Vi delar ut 4-6 stipendier 2022.

E-tjänsten för ansökan är nu stängd.

Kontakt

Rafael Franco, konsulent för kortfilm och talangutveckling på Film Stockholm AB: rafael.souza@regionstockholm.se.