Ny satsning ger dubbelt så mycket pengar till film- och tv-produktion i Stockholm

Publicerad: 2020-12-09

Bild från inspelningen av Skuggdjur av Jerry Carlsson. Foto: Josef Persson.
Bild från inspelningen av Skuggdjur av Jerry Carlsson. Foto: Josef Persson.

Region Stockholm och Stockholms stad gör gemensam sak och startar ett nytt produktionscentrum för film och tv. Det nya bolaget, som får namnet Film Stockholm, kommer att fördubbla de produktionsmedel som parterna tidigare kunnat satsa och göra det tydligare och enklare för filmbranschen att söka finansiering. Styrelseordförande blir Kristina Rennerstedt. 

Region Stockholms fullmäktige tog den 8 december beslut om att bilda aktiebolaget Film Stockholm, ett produktionscentrum för film och tv. Utöver finansiering av film- och tv-dramatik kommer Film Stockholm att genom filmkommissionär verksamhet arbeta för att Stockholmsområdet ska vara en attraktiv plats för filminspelningar, samt arbeta med talang- och branschutveckling.

– Vi är glada över det här nära samarbetet mellan Region Stockholm och Stockholms stad inom filmområdet. Den gemensamma satsningen på Film Stockholm kommer att ge bättre förutsättningar för att producera film och tv-drama av hög kvalitet som också kan nå en stor publik, säger Eva Bergquist, förvaltningschef Region Stockholms kulturförvaltning.

15 miljoner kronor till film- och tv-produktion

Film Stockholm kommer att vara ett Region Stockholm-ägt bolag och drivas tillsammans med Stockholms stad genom ett samverkansavtal. Totalt kommer Film Stockholm att kunna investera minst 15 miljoner kronor årligen i film- och tv-produktioner. Det är en fördubbling av de medel som Region Stockholm och Stockholms stad tidigare förfogat över för film- och tv-produktion totalt. Därtill kommer fler finansiärer och samarbetspartners att tillkomma. Det nya bolaget beräknas starta sin verksamhet i februari 2021.

Så fungerar finansieringen

Film Stockholm kommer att finansiera filmproduktioner genom att investera i filmer och tv-produktioner som samproducent. Det kan handla om långfilm, tv-dramatik, kort- och dokumentärfilm samt nya format och tekniker. En ansökningsportal för att söka finansiering beräknas öppna senast i februari 2021. För att en samproduktion ska vara aktuell krävs att hela eller delar av produktionen genomförs i Stockholmsregionen.

Mer information om villkor och kriterier för att söka kommer publiceras www.filmstockholm.se inför öppnandet av ansökningssystemet.

Film Stockholms bolagsstyrelse

Ordförande för det nya filmbolaget blir Kristina Rennerstedt, tidigare generaldirektör för Statens kulturråd och tidigare ordförande för Kungliga Operan AB.

– Få konstarter når så många som just filmen och jag ser fram emot att börja arbeta med detta nya och hedersamma uppdrag, säger Kristina Rennerstedt.

Regionfullmäktige har därutöver tillförordnat följande personer att utgöra bolagets styrelse:

  • Ali Boriri, grundare och VD Focus film.
  • Ylva Gustafsson, professor i filmregi Stockholms Konstnärliga Högskola.
  • Pia Kronqvist, VD för Scenkonst Öst.
  • Henric Larsson, VD för Chimney.

Organisationsförändringar

Film Stockholm kommer att bli ett aktiebolag under Region Stockholms koncernbolag LISAB. Skapandet av det nya bolaget innebär vissa förändringar i Stockholms filmlandskap:

  • Film Stockholm har varit Stockholms läns regionala resurscentrum för film och en del av Region Stockholms kulturförvaltning. När det nya bolaget nu tar över namnet Film Stockholm delas verksamheten upp. Filmbasen, Region Stockholms center för talangutveckling och filmstöd, går upp i det nya bolaget Film Stockholm. Den filmfrämjande konsulentverksamheten, som arbetar med filmpedagogik, visning- och spridningsfrågor och film i vården, stannar kvar inom Region Stockholms kulturförvaltning inom en ny enhet för konsulenter.
  • I samband med att det nya produktionscentrumet startar sin verksamhet kommer den regionala filmfonden Film Capital Stockholm, som funnits sedan 2007, att avvecklas. Film Capital Stockholm har starkt bidragit till att sätta filmen i vår region på kartan och har legat bakom flera framgångsrika filmer och tv-serier. Region Stockholm och Film Stockholm vill tacka alla medarbetare, finansiärer och samarbetspartners som bidragit till Film Capital Stockholms verksamhet.
  • Den filmkommissionära verksamheten som tidigare drivits av Film Capital Stockholm kommer att övergå i Film Stockholms regi. Den nuvarande filmkommissionären Daniel Chilla kommer fortsatt vara kontaktperson och en resurs för att attrahera och underlätta filminspelningar i Stockholmsområdet.

Mer information

Här finns svar på vanliga frågor om Film Stockholm. Mer detaljerad information kommer att publiceras på www.filmstockholm.se under första kvartalet 2021.