Sök till talangprogrammet Nya röster STHLM

Publicerad: 2023-12-21

Nu tar vi emot ansökningar till den tredje omgången av Film Stockholms talangprogram Nya röster STHLM, där du under programmet kommer att utveckla en kortfilm under ledning av coachen Sophie Vuković. Sista ansökningsdag är den 7 februari 2024.

Nya röster STHLM vänder sig till dig med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet kommer bestå av 6-8 filmteam (som kan bestå av regissör, manusförfattare och producent), som under programmets gång producerar varsin kortfilm. Inom Nya röster STHLM kommer vi förhoppningsvis att kunna följa projekten hela vägen fram till en färdig film.

Nytt för den nya omgången av Nya röster STHLM är att man kan söka med ett projekt för kortdokumentär.

Vi kommer bland annat ha träffar med gemensamma genomgångar av manus och produktionsförberedelser, coachning inför inspelning och feedbackvisningar under klippningen. Vi kommer skapa ett rum för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Coach för Nya röster STHLM 3 är Sophie Vuković (Shapeshifters).

Nya röster STHLM kommer att sträcka sig över ca 1 år, från mars 2024 till januari 2025, med cirka 8 träffar. Tidpunkter för träffarna anpassas efter gruppens behov.

Vem kan ansöka?

Du kanske har gjort en kortfilm eller flera och vill fortsätta utveckla ditt filmspråk och berättande. Ditt kortfilmsprojekt kan vara fiktion, hybrid eller dokumentär.

För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholms län.

Det går att söka ensam eller tillsammans med eventuell manusförfattare och producent.

Ansökan

Sista datum att söka är den 7 februari 2024. Läs mer och ansök här.

NYA RÖSTER STHLM genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.