NYA RÖSTER STHLM

Syntolkning: Bild med texten NYA RÖSTER STHLM 2.

Nya röster STHLM vänder sig till dig med mindre erfarenhet av filmskapande, men med historier och en vilja att skapa kortfilm. Programmet kommer bestå av 4–6 filmteam (filmprojekt) som under programmets gång producerar varsin kortfilm. Inom Nya röster STHLM kommer vi förhoppningsvis att kunna följa projekten hela vägen fram till en färdig film.

Vi kommer bland annat ha träffar med gemensamma genomgångar av manus och produktionsförberedelser, coachning inför inspelning och feedbackvisningar under klippningen. Vi kommer skapa ett rum för erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.

Coach för Nya röster STHLM 2 är Jerry Carlsson. Jerry har studerat vid Akademin Valand Film i Göteborg och är en av delägarna till produktionsbolaget Verket Produktion. Han har skrivit och regisserat kortfilmer som Skuggdjur, Nattåget och Lyckad Upptining av Herr Moro. Hans kortfilmer har visats på filmfestivaler som Venedig, Locarno, Toronto, Tribeca och Clermont-Ferrand, där hans kortfilm Skuggdjur fick ta emot Special Jury Prize och Canal+ Award 2018. Jerry kommer hålla träffarna och coacha projekten som kom med i Nya röster STHLM 2.

Hur går det till?

Nya röster STHLM består dels av ett stipendium, dels av handledning från idé till färdig produktion. Vid varje deadline väljer Nya röster STHLM ut 4–6 projekt att arbeta med under projektperioden. Nya röster STHLM kommer att sträcka sig över ca 1 år, från februari till november 2023, med 5 träffar som kommer ske oftare under våren. Tidpunkter för träffarna anpassas efter gruppens behov, inklusive om det blir dagtid, kvällar och/eller helger. Det tillkommer extra träffar och events under året, som kan vara t. ex. under filmfestivaler. Du får coachning samt ett stipendium eller samproduktionsinsats som blir cirka 50 000 kronor per projekt.

Vi siktar på att ge besked om antagningen i december 2022.

Vem kan ansöka?

Du kanske har gjort en kortfilm eller flera och vill fortsätta utveckla ditt filmspråk och berättande. Ditt kortfilmsprojekt kan vara fiktion eller hybrid.

För att söka behöver du vara bosatt och verksam i Stockholms län.

Det går att söka ensam eller tillsammans med eventuell manusförfattare och producent.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

  • En idé, en berättelse (högst en A4)
  • Ett brev eller en video där du berättar varför du söker, vad du vill göra och vad du förväntar dig att utveckla inom ramen för Nya röster STHLM (högst en A4 eller 5 minuter-video).
  • CV för regissör och eventuell manusförfattare och producent (det är inget krav att projektet måste ha en producent). CV ska innehålla adress samt hemkommun.
  • Visuellt material (moodboard eller liknade)

Övrigt som kan bifogas till ansökan:

  • Ett manus – skicka gärna om du har det, även om det inte är färdigt.
  • Länk till en av regissörens tidigare produktioner. Har du gjort film tidigare eller har du spelat in någon scen eller pilot? Skicka i så fall gärna en länk till YouTube eller Vimeo.

Ansökan e-postas in som pdf-dokument till: nyaroster@filmstockholm.se.

Sista datum att söka är den 17 oktober 2022 (sök gärna tidigare!)

Kontakt:

Film Stockholm, Rafael Franco, rafael.souza@regionstockholm.se.

NYA RÖSTER STHLM genomförs av Film Stockholm AB med stöd av Svenska Filminstitutets krisstöd Talent To Watch.